Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Przepływów

Autor : Adam Urbanowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące pomiarów przepływu cieczy, gazów, objętości statycznej oraz pomiarów ciepła. Laboratorium określa kierunki rozwoju krajowej metrologii zgodnie z zakresem działań pracowni.

Zadania

  • wspieranie rozwoju krajowego przemysłu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych pracowni,
  • zapewnianie transferu wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców,
  • udzielanie konsultacji oraz prowadzenie doradztwa technicznego i specjalistycznych  szkoleń metrologicznych w dziedzinie przepływu cieczy (wody i cieczy innych niż woda), gazu, pomiarów ciepła i objętości statycznej.

Pracownie

Pracownia Pomiarów Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła

Pracownia Pomiarów Przepływu Gazu

Kontakt do Laboratorium

do góry