Absolutny komparator długości (interferometr) z wzorcem jodowym -

Absolutny komparator długości (interferometr) z wzorcem jodowym

Absolutny komparator długości (interferometr) z wzorcem jodowym

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Budowa zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców odniesnienia umożliwającego wzorcownie płytek wzorcowych oraz wzorców kreskowych z wykorzytsaniem lasera He-Ne stabilizowanego jodem.


Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Budowa nowych wzorców odniesienia

Temat główny: Długość

Osoba do kontaktu

Dariusz Czułek

e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl

do góry