Wzorce częstotliwości pasma T -

Wzorce częstotliwości pasma T

Wzorce częstotliwości pasma T

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Istnieją generatory i urządzenia wykorzystujące fale elektromagnetyczne pasma T (np. na lotniskach), ale nie ma przyrządów pomiarowych do precyzyjnego pomiaru mocy i częstotliwości w tym paśmie. Brak jest stabilnych wzorców i systemu spójności pomiarowej.


Rodzaj: praca doktorska

Podobszar: Pole magnetyczne

Temat główny: Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Marcin Wojciechowski
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
marcin.wojciechowski@gum.gov.pl

do góry