Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz -

Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz

Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Do zwiększenia zakresu częstotliwości pracy komory GTEM niezbędny jest m.in. odpowiedni wzmacniacz mikrofalowy. Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz pozwoli na sprawdzenie jednorodności pola elektromagnetycznego w komorze.


Rodzaj: praca inżynierska

Podobszar: Pole magnetyczne

Temat główny: Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Marcin Wojciechowski
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
marcin.wojciechowski@gum.gov.pl

do góry