Stworzenie aparatury do wytwarzania komórek punktów potrójnych wody oraz rtęci -

Stworzenie aparatury do wytwarzania komórek punktów potrójnych wody oraz rtęci

Stworzenie aparatury do wytwarzania komórek punktów potrójnych wody oraz rtęci

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Celem pracy jest adaptacja stanowiska pomiarowego w GUM do stosowania komórek otwartych punktów krzepnięcia metali, zgodnie z ITS-90. Głównym założeniem jest zapewnienie ścisłej kontroli ciśnienia oraz atmosfery ochronnej metalu, podlegającemu przemianie fazowej, przy zachowaniu wysokiej odporności przenikanie zanieczyszczeń z zewnątrz. Zakres prowadzonych prac obejmie również budowę komórek punktu krzepnięcia indu, cyny, cynku, aluminium srebra oraz miedzi, porównanie ich z komórkami zamkniętymi tych punktów oraz analiza zanieczyszczeń próbek przed i po cyklu pomiarowym.

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Kontrola temperatury

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Marek Kozicki
Laboratorium Termometrii
Pracownia Temperatury
marek.kozicki@gum.gov.pl

do góry