Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia -

Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia

Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych prac pomiarowych wskazują, że na jakość pomiarów w L5 duży wpływ ma jakość energii elektrycznej w sieci zasilającej GUM. Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia pozwoli na zminimalizowanie problemu i poprawienie jakości pomiarów i wzorcowań w L5 i innych laboratoriach GUM:
- wskazanie źródeł wyższych harmonicznych (wh) napięć i prądów;
- skutki obecności wh; - metody redukcji negatywnych skutków wh;
- zaprojektowanie dla jednej fazy filtrów pasywnych wh.


Rodzaj: praca magisterska

Podobszar: Pomiary energii elektrycznej

Temat główny: Pomiary jakości energii elektrycznej

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Maciej Koszarny
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
maciej.koszarny@gum.gov.pl

do góry