Otrzymywanie temperatur kriogenicznych, poniżej 1 K -

Otrzymywanie temperatur kriogenicznych, poniżej 1 K

Otrzymywanie temperatur kriogenicznych, poniżej 1 K

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Udoskonalenie stosowanej metody dla uzyskania temperatury poniżej 1 K, niezbędnej do uruchomienia wzorca kwantowego przy użyciu He3 i He4, przy wykorzystaniu zjawisk termodynamicznych.


Rodzaj: praca doktorska

Podobszar: Wzorce i dokładne pomiary wielkości elektromagnetycznych

Temat główny: Technologie kwantowe

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Edyta Dudek
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
edyta.dudek@gum.gov.pl

do góry