Oszacowanie niepewności i doskonalenie metod stosowanych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska do pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 -

Oszacowanie niepewności i doskonalenie metod stosowanych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska do pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10

Oszacowanie niepewności i doskonalenie metod stosowanych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska do pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rodzaj: praca doktorska

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Monitorowanie jakości powietrza

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Cieciora
Laboratorium Chemii
dariusz.cieciora@gum.gov.pl

do góry