Opracowanie układu przełącznika pozwalającego na pomiary metodą podstawienia dwóch wzorców impedancji przy użyciu cyfrowego mostka RLC -

Opracowanie układu przełącznika pozwalającego na pomiary metodą podstawienia dwóch wzorców impedancji przy użyciu cyfrowego mostka RLC

Opracowanie układu przełącznika pozwalającego na pomiary metodą podstawienia dwóch wzorców impedancji przy użyciu cyfrowego mostka RLC

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Opracowanie układu przełącznika pozwoli na wprowadzenie nowej metody pomiarowej przy pomiarach impedancji:
- opracowanie zautomatyzowanej metody pomiaru metodą podstawienia z uwzględnieniem wpływu układu zasilającego;
- zaprojektowanie i wykonanie przełącznika.


Rodzaj: praca magisterska

Podobszar: Pomiary energii elektrycznej

Temat główny: Pomiary AC i impedancji

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Maciej Koszarny
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
maciej.koszarny@gum.gov.pl

do góry