Opracowanie układu dwukanałowego multipleksera do pomiarów rezystancji -

Opracowanie układu dwukanałowego multipleksera do pomiarów rezystancji

Opracowanie układu dwukanałowego multipleksera do pomiarów rezystancji

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Opracowanie multipleksera posłuży do zbudowania stanowiska pomiarowego rezystancji, na którym bateria rezystorów wzorcowych będzie stabilizowana termicznie i sterowana za pomocą automatycznego przełącznika, co zapewni lepsze od obecnych warunki pomiarowe i stabilność wzorców.


Rodzaj: praca magisterska

Podobszar: Pomiary energii elektrycznej

Temat główny: Pomiary mocy i energii prądu stałego

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Paweł Zawadzki
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
pawel.zawadzki@gum.gov.pl

do góry