Opracowanie nowego wielopierwiastkowego materiału odniesienia (CRM) dla potrzeb nieorganicznej analizy śladowej wody pitnej na zawartość wybranych metali -

Opracowanie nowego wielopierwiastkowego materiału odniesienia (CRM) dla potrzeb nieorganicznej analizy śladowej wody pitnej na zawartość wybranych metali

Opracowanie nowego wielopierwiastkowego materiału odniesienia (CRM) dla potrzeb nieorganicznej analizy śladowej wody pitnej na zawartość wybranych metali

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Projekt ma na celu wytworzenie, badanie i certyfikację matrycowego materiału odniesienia dla potrzeb monitorowania środowiska naturalnego. Projekt obejmie przygotowanie matrycowego certyfikowanego materiału odniesienia, zawierającego związki nieorganiczne w matrycy wody powierzchniowej (np. rzecznej), badanie materiału pod względem jednorodności oraz stabliności krótko- i długoterminowej oraz wyznaczenie jego charakterystyki w procesie certyfikacji. 


Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Certyfikowane Materiały Odniesienia dla ochrony środowiska

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

dr Anna Pietrzak
Laboratorium Chemii
Pracownia Analiz Nieorganicznych
anna.pietrzak@gum.gov.pl

do góry