NMR Method With Flowing Water as primary standard of magnetic field -

NMR Method With Flowing Water as primary standard of magnetic field

NMR Method With Flowing Water as primary standard of magnetic field

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Temat zakłada opracowanie i wdrożenie układu opartego na zjawisku NMR i nutacji. Wymagane zaprojektowanie układu pomiarowego, budowa stanowiska, charakteryzacja i wdrożenie.


Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pole magnetyczne

Temat główny: Generowanie wzorcowego pola magnetycznego

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Arkadiusz Podgórni
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
arkadiusz.podgorni@gum.gov.pl

do góry