Modernizacja oprogramowania stanowiska do transferu AC-DC -

Modernizacja oprogramowania stanowiska do transferu AC-DC

Modernizacja oprogramowania stanowiska do transferu AC-DC

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Obecnie stosowane metody pomiaru napięć i prądów przemiennych od wzorców termicznych AC/DC wykorzystują, jako przełącznik między wartościami AC i DC, wewnętrzny przełącznik kalibratora. Uniemożliwia to sprawdzanie kalibratorów ACV i ACI nie zawierających w sobie jednocześnie funkcji DCV i DCI. Ponadto wykorzystywanie wewnętrznego przełącznika kalibratora jest nie w pełni zadowalające, że względu na długi czas przełączania miedzy sygnałami AC i DC. Modernizacja stosowanego obecnie oprogramowania i wprowadzenie w układzie zewnętrznego przełącznika rozwiązałoby powyższe problemy i poprawiło jakość wzorcowań wartości AC na najwyższym poziomie dokładności.


Rodzaj: praca inżynierska

Podobszar: Wzorce i dokładne pomiary wielkości elektromagnetycznych

Temat główny: Automatyzacja transferu AC-DC GUM

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Paweł Zawadzki
Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu
pawel.zawadzki@gum.gov.pl

do góry