Budowa zestawu otwartych komórek punktów krzepnięcia metali In, Sn, Zn, Al, Ag, Cu -

Budowa zestawu otwartych komórek punktów krzepnięcia metali In, Sn, Zn, Al, Ag, Cu

Budowa zestawu otwartych komórek punktów krzepnięcia metali In, Sn, Zn, Al, Ag, Cu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Celem projektu jest budowa stanowiska umożliwiającego wytwarzanie komórek punktów potrójnych wody i rtęci, z możliwie małą ilością zanieczyszczeń, do stosowania w termometrii, zgodnie z wymaganiami ITS-90. Zakres pracy obejmie również wytworzenie kilku komórek i zbadanie ich parametrów metrologicznych poprzez porównanie z komórkami wzorca państwowego, oraz z innymi modelami, dostępnymi na rynku.

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Kontrola temperatury

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Marek Kozicki
Laboratorium Termometrii
Pracownia Temperatury
marek.kozicki@gum.gov.pl

do góry