Badanie materiału pochodzenia środowiskowego (gleby) zanieczyszczonego metalami ciężkimi -

Badanie materiału pochodzenia środowiskowego (gleby) zanieczyszczonego metalami ciężkimi

Badanie materiału pochodzenia środowiskowego (gleby) zanieczyszczonego metalami ciężkimi

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Projekt dotyczy opracowania metodyki pobierania próbek badanego materiału pochodzenia środowiskowego (gleby) z terenów poprzemysłowych lub innych zanieczyszczonych toksycznymi metalami ciężkimi, jego homogenizacji i mineralizacji. Zawartość wybranych pierwiastków w przygotowanym materiale, w matrycy gleby, zostanie wyznaczona technikami ICP-OES, ICP-MS w granicy oznaczalności danej metody pomiarowej.


Rodzaj: praca dr

Podobszar: Pomiary środowiskowe

Temat główny: Certyfikowane Materiały Odniesienia dla ochrony środowiska

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

dr Anna Pietrzak
Laboratorium Chemii
Pracownia Analiz Nieorganicznych
anna.pietrzak@gum.gov.pl

 

Opcje strony

do góry