OIML

OIML

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tworzenie międzynarodowych norm prawnych w metrologii prawnej - zaproszenie do współpracy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani którąś z dziedzin aktywności OIML i chcielibyście mieć realny wpływ na kształtowanie międzynarodowych rozwiązań prawnych, których wdrażanie na gruncie prawa krajowego, jest obowiązkiem państw członkowskich OIML, zgodnie z Konwencją ustanawiającą Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z 12 października 1955 r., napiszcie do nas. Szczegółowe informacje o możliwościach współtworzenia międzynarodowych norm prawnych znajdziecie Państwo tutaj.

OIML logo

 

OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej) powstała 12 października 1955 r. w Paryżu z inicjatywy 10 państw, w tym Polski. Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej weszła w życie w naszym kraju 11 listopada 1958 r.

Organizacja stawia sobie za cel m.in. rozwijanie i wspieranie światowej harmonizacji procedur i trybu postępowania w zakresie metrologii prawnej. OIML ma za zadanie także popularyzować wiedzę z zakresu metrologii.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar uczestniczą w pracach wszystkich komitetów technicznych (TC) oraz prawie we wszystkich podkomitetach (SC) i grupach projektowych.

Najbardziej aktualne wiadomości na temat działalności tej organizacji zamieszczane są w Biuletynie OIML

W 2015 r. wydany został „Słownik Terminów Metrologii Prawnej” (VIML 2). Jest to wydanie znowelizowane (2013 r.) przez OIML TC1 (Sekretariat Polska), zatwierdzone przez CIML w październiku 2013 r. Kolejne projekty Słownika, włącznie z końcowym, zostały opracowane w Głównym Urzędzie Miar przez dr. Jerzego Borzymińskiego. Słownik jest dostępny w wersji angielskiej i francuskiej.

do góry