Zespół ds. zdrowia

Zespół ds. zdrowia

Autor : Łukasz Litwiniuk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny do spraw zdrowia został powołany decyzją nr 44 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 października 2016 r.
Do zadań Zespołu należą:
1) zapewnienie stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych priorytetów działania Głównego Urzędu Miar,
2) identyfikacja potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenie zadań stojących przed nowocześnie zorganizowaną instytucją metrologiczną.

Przewiduje się, że prace Zespołu toczyć się będą w ramach grup roboczych, których przyjęte wstępnie nazwy określają ramowe zakresy podejmowanej problematyki i brzmią następująco:

1. Grupa tematyczna ds. przyrządów stosowanych w medycynie i farmacji

2. Grupa tematyczna ds. wytycznych i promowania dobrych praktyk metrologicznych w ochronie zdrowia

3. Grupa tematyczna ds. znaczenia promieniowania optycznego dla zdrowia

4. Grupa tematyczna ds. akustyki i ultradźwięków

5. Grupa tematyczna ds. promieniowania jonizującego.

Kontakt do Zespołu: zdrowie@gum.gov.pl

do góry