Zespół ds. technologii

Zespół ds. technologii i procesów przemysłowych

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. technologii i procesów przemysłowych działa przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Zespół został powołany jako jeden z zespołów tematycznych, w celu zapewnienia stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych priorytetów działania GUM oraz identyfikacji potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenia zadań stojących przed nowocześnie zorganizowaną krajową instytucją metrologiczną.

Najważniejsze zadania zespołu:

1) zidentyfikowanie potrzeb polskiej gospodarki (i metrologii),
2) wsparcie krajowych podmiotów,
3) udział w tworzeniu nowych technologii, innowacji i wynalazków,
4) doskonalenie procesów przemysłowych (procesy produkcyjne, metody pomiarowe, itp).

Zakres tematyczny prac tego Zespołu obejmuje m.in. niżej wymienione dziedziny, przypisane do następujących grup roboczych:

  1. Grupa Robocza ds. wag elektronicznych (GR 1),
  2. Grupa Robocza ds. wzorców podstawowych (GR 2),
  3. Grupa Robocza ds. HS–WIM – prowadzi prace w oparciu o odrębną Decyzję Prezesa GUM (GR 3),
  4. Grupa Robocza ds. automatyzacji pomiarów (GR 4),
  5. Grupa Robocza ds. opracowania przewodników (GR 5),
  6. Grupa Robocza ds. analizatorów wydechu (GR 6)
  7. Grupa Robocza ds. paliw płynnych i gazowych (GR 7).

Kontakt do Zespołu: technologie@gum.gov.pl

sekretarz Zespołu – Wojciech Wiśniewski, tel. 22 581 92 16,

z-ca sekretarza Zespołu – Adam Urbanowicz, tel. 22 581 93 25.

do góry