Zespół ds. probiernictwa

Zespół ds. probiernictwa

Autor : Maria Magdalena Ulaczyk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W pracach Konsultacyjnego Zespołu ds. probiernictwa biorą udział zaproszeni przedstawiciele organizacji jubilerskich i stowarzyszeń branżowych, przedstawiciele największych krajowych firm złotniczych, pracownicy wyższych uczelni - z wydziałów zainteresowanych tematyką metali szlachetnych oraz producenci krajowej aparatury pomiarowej, badawczej i urządzeń, które mogą być wykorzystywane w probiernictwie.

Do najważniejszych zadań Zespołu należy: współpraca okręgowych urzędów probierczych z przedstawicielami firm, organizacji i przedsiębiorców indywidualnych, w celu rozwiązywania problemów stojących przed branżą probierczą, integracja środowiska oraz konsultacje podczas tworzenia regulacji prawnych w probiernictwie.

Podczas pierwszego spotkania wyodrębniono cztery Grupy Robocze:

1) GR 1 ds. potrzeb producentów

2) GR 2 ds. biżuterii unikatowej i kamieni jubilerskich

3) GR 3 ds. regulacji prawnych

4) GR 4 ds. technologii i metod badania stopów metali szlachetnych.

Dokonano wstępnego wyboru przewodniczących podzespołów, którzy otrzymali rekomendację pozostałych członków. Ich kandydatury będą przedstawione Prezesowi GUM. Należą do nich – wymienieni w kolejności zgodnej z powyższą numeracją grup roboczych:

1) Wojciech Stelmach – firma PZ „Stelmach”,

2) Jacek Zięta – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich,

3) Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego,

4) Lucjan Jerzykiewicz – Uniwersytet Wrocławski.

Kontakt z Zespołem: probiernictwo@gum.gov.pl

do góry