Zespół ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych

Zespół ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych

Autor : Dariusz Czułek
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych przy Prezesie Głównego Urzędu Miar został powołany w celu zapewnienia stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych priorytetów działania GUM oraz identyfikacji potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenia zadań stojących przed nowocześnie zorganizowaną krajową instytucją metrologiczną. Zakres tematyczny prac tego Zespołu obejmuje (bądź potencjalnie obejmie) m.in.: transport, ruch drogowy, kolejowy, łączność, sieci telekomunikacyjne, sieci światłowodowe, sieci energetyczne, gazociągi, synchronizację, systemy wymagające precyzyjnego czasu, bezpieczeństwo, kosmos, nanometrologię, materiałoznawstwo, budownictwo oraz różnego rodzaju technologie pomiarowe szeroko wspierające procesy produkcyjne, czy o dużym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

W trakcie prac Zespołu wyłoniono 8 Grup Roboczych (GR):

- GR1 ds. mierników prędkości pojazdów,

- GR2 ds. technologii laserowych (m.in. laserowe wzorce dla interferometrii, pomiary i stanowiska interferometryczne),

- GR3 ds. wymiarów geometrycznych w gospodarce (m.in. pomiary 3D, maszyny współrzędnościowe, mikroprofilometry, pomiary struktur powierzchniowych, monitorowanie odkształceń),

- GR4 ds. nanotechnologii (m.in. wzorce dla mikroskopów bliskich oddziaływań i mikroskopów elektronowych),

- GR5 ds. czasu i częstotliwości (m.in. synchronizacja, dystrybucja czasu urzędowego, technologie precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości, zegary atomowe, techniki i urządzenia pomiarowe z dziedziny czasu i częstotliwości),

- GR6 ds. pomiarów przestrzennych, geodezyjnych, geofizycznych i zastosowań technik satelitarnych (wiarygodność pomiarowa urządzeń i przyrządów stosowanych w zakresie pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych),

- GR7 ds. optycznych technologii pomiarowych (m.in. zastosowania technologii optycznych do pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności, pól elektromagnetycznych),

- GR8 ds. znakowania czasem.

 

Kontakt do Zespołu: infrastruktura@gum.gov.pl

sekretarz Zespołu – Dariusz Czułek, tel. 22 581 95 43,
z-ca sekretarza Zespołu – Albin Czubla, tel. 22 581 91 56.

do góry