Wydawnictwa informacyjne -

Wydawnictwa informacyjne

Wydawnictwa informacyjne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informatory, broszury, foldery informacyjne i inne...

Vademecum GUM 2022.
Polska administracja miar
i administracja probiercza.

Wzorce pomiarowe
o najwyższych właściwościach metrologicznych
w kraju przechowywane w Głównym Urzędzie Miar

Informator GUM

Okładka Vademecum GUM. Na białym tle grafika budynku Głownego Urzędu Miar. U góry tytuł publikacji, w lewym rogu logo GUM. Miniatura okładki publikacji - u góry logo i tytuł publikacji, po środku zdjęcie z laboratorium. Okładka Informatora GUM 2022. Z prawej strony czerwony pasek z tytułem publikacji, na dole pasek z logotypem GUM oraz ikonami mediów społecznościowych.

Kampus laboratoriów GUM
- broszura

Działalność GUM
- lipiec 2018

Działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej

Miniatura okładki broszury poświęconej Kampusowi: w tle plany architektoniczne, na wierzchu w granatowym kwadracie tytuł broszury. Miniatura okładki - na białym tle w środku tytuł, poniżej wykres ze słupkami, w lewym górnym rogu logo GUM. Okładka - Broszura działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej: na białym tle drzewo, na którym zamiast liści wiszą rozmaite grafiki.

Współpraca z przemysłem
i nauką

Mini Informator GUM

Vademecum GUM

Okładka broszury: po środku zdjęcie z laboratorium pełnego przyrządów pomiarowych, rok 2017, pod zdjęciem tytuł. Miniatura okładki mini informatora GUM - na górze logo 100 lat GUM, dalej tytuł "Metrologia - mentorem rozwoju gospodarki". Po środku zdjęcie bardzo małego zwierzęcia - bezkręgowca niesporczaka. Poniżej napis Informator. Cała okładka koloru szarego. Miniatura okładki Vademecum. Na granatowym tle tytuł, na dole napis GUM, z lewej biały pasek z ikonami symbolizującymi czas, długość, masę, temperaturę i elektryczność.

 

do góry