Plany GUM -

Plany GUM

Plany GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Roczne plany działania GUM

dwie okładki rocznych planów działania 2018 i 2019 rok.

Roczne plany działania Głównego Urzędu Miar są dokumentami o charakterze operacyjnym.  Plan obejmuje działania i określa kierunki rozwoju Głównego Urzędu Miar oraz jednostek terenowych administracji miar i administracji probierczej, wpisujące się w realizację celów głównych strategii, określa ramy czasowe realizacji poszczególnych zadań, szacunkowy budżet oraz jednostki odpowiedzialne.

Działania te są zgodne z przyjętymi priorytetami i wpisują się w kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

2019

Okładka Rocznego planu GUM 2019 rok. Na białym tle tytuł publikacji, pod tym rok. Po lewej na granatowym tle logo GUM.

2018

Okładka Rocznego planu GUM 2018 rok. Na białym tle tytuł publikacji, pod tytułem rok. Po lewej na granatowym tle logo GUM.

 

Opcje strony

do góry