Przewodniki GUM -

Przewodniki GUM

Przewodniki GUM

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przewodniki GUM po dziedzinach pomiarowych

Przewodnik dziedzinowy opisuje działania metrologiczne realizowane w laboratoriach GUM, w określonej dziedzinie pomiarowej. Przedstawia historię rozwoju danej dziedziny w GUM oraz jej znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Omawia aktualne działania realizowane przez laboratoria pomiarowe, prezentując dorobek metrologiczny pracowników tych laboratoriów. Opisuje również plany rozwojowe poszczególnych dziedzin, prezentując stanowiska i wzorce pomiarowe zapewniające spójność pomiarową. Informuje również o usługach metrologicznych realizowanych przez laboratoria pomiarowe GUM.

Zakres tematyczny przewodników GUM po dziedzinach metrologicznych - struktura publikacji

  1. Wstęp
  2. Potrzeby społeczne i gospodarcze
  3. Historia rozwoju dziedziny w GUM
  4. Plan rozwoju dziedziny
  5. Krajowy system metrologiczny dotyczący dziedziny
  6. Wykaz dokumentów związanych z dziedziną
  7. Wykaz publikacji pracowników GUM związanych z dziedziną

Załączniki:

  1. Stanowiska pomiarowe
  2. Klasyfikacja czynności metrologicznych

 

                                       

                      

 

 

Certyfikowane materiały odniesienia
(wzorce) wytwarzane przez polską administrację miar

 

Wzorce pomiarowe o najwyższych właściwościach metrologicznych

do góry