2015 -

2015

2015

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Numer 4 (11) / 2015

Okładka nr 4 z 2015 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty w kształcie szachownicy, po środku mała choinka z napisem Wesołych Świąt.

Pobierz PDF

Porównania państwowych wzorców temperatury w GUM i INTiBS PAN

A. Szmyrka-Grzebyk, A. Grykałowska, B. Kołodziej, A. Kowal, H. Manuszkiewicz (INTiBS PAN Wrocław), E. Grudniewicz, M. Kozicki, A. Wełna (GUM)

Bezpośredni pomiar energii szansą na poprawę skuteczności radioterapii – wzorce dawki pochłoniętej w wodzie

Witold Rzodkiewicz (GUM)

Wzorcowanie tłokowych przyrządów do pomiaru objętości w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

Marlena Pintera-Zalasa, Andrzej Kela (OUM w Łodzi)

Główny Urząd Miar – uznana Krajowa Instytucja Metrologiczna (NMI)

Karol Markiewicz, Zbigniew Ramotowski (GUM)

Strategiczne kierunki działań BIPM na lata 2016–2019

Mariusz Pindel (GUM)

Prawna kontrola metrologiczna analizatorów spalin w silnikach iskrowych

Robert Pogorzelski, Marcin Gwoździej (Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku)

„Hallmarking”, czyli cechowanie w Hallu

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie)

Grupa Wyszehradzka (GV4)

Aleksandra Górkiewicz-Malina (OUP w Krakowie)

Uciekający czas, czyli o jednostce sekundy, pomiarach czasu i nie tylko

Adam Żeberkiewicz (GUM)

Numer 3 (10) / 2015

Okładka nr 3 z 2015 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty. Całość sformowana w kształcie szachownicy.

pobierz PDF

Informacje dotyczące realizacji projektu badawczego EMRP SIB63

Mikołaj Woźniak (GUM)

Zachowanie spójności pomiarowej w pomiarach barwy

Sylwia Górnik, Alicja Zydorowicz (GUM)

Zastosowanie woltomierza homodynowego w pomiarach mocy elektrycznej AC

Grzegorz Sadkowski, Jerzy Szutkowski (GUM)

Rozwiązania funkcjonalne dynamicznych pomiarów masy stosowane przy wyznaczaniu masy pojazdów w ruchu (systemy WIM)
Część I – tensometryczne płyty ważące

Rafał L. Ossowski (GUM), Łukasz Krukowski (CAT Traffic)

Zarys historii Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej

Joanna Sękala (GUM)

Rola OIML. Znaczenie metrologii prawnej w życiu codziennym

Mariusz Pindel (GUM)

Zmiana normy dotyczącej wag nieautomatycznych

Krzysztof Plackowski (GUM)

Kolba metalowa II rzędu do cieczy spożywczych

Paweł Sikorski, Andrzej Kela (OUM w Łodzi)

Problemy tłumaczenia terminów obcych i kształtowania nowych terminów w metrologii

dr Jerzy Borzymiński (GUM)

Relacja z obchodów jubileuszu 40-lecia Konwencji Wiedeńskiej

Maria Magdalena Ulaczyk (OUP w Warszawie), Aleksandra Górkiewicz-Malina (OUP w Krakowie)

Wzorzec długości – w przyszłość z zegarem optycznym?

Adam Żeberkiewicz (GUM)

Numer 1-2 (8-9) / 2015

Okładka nr 1-2 z 2015 r. Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo. Na okładce 5 tytułów artykułów ułożonych w różnokolorowe prostokąty na kształcie szachownicy.

Pobierz PDF

Kwantowy układ SI – podstawy fizyczne i perspektywy przyjęcia

prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (AGH w Krakowie)

Wykorzystanie komparatora próżniowego do przekazywania jednostki miary masy opartej na nowej definicji kilograma

Rafał L. Ossowski (GUM)

Dwudziestolecie Przewodnika wyrażania niepewności pomiaru

dr Paweł Fotowicz (GUM)

Charakterystyka termoelementów Au/Pt – realizacja grantu badawczego w programie EMRP

Sebastian Kalisz (GUM)

Badanie wyrobów aerozolowych metodą promieniowania rentgenowskiego

Andrzej Czechowski, Adrian Bożydar Knyziak (GUM)

Ważenie pojazdów w ruchu. Stan obecny oraz perspektywy zastosowania systemów Weigh-In-Motion w celach administracyjnych.

Rafał L. Ossowski (GUM), Piotr Burnos (AGH w Krakowie)

Metrologia chemiczna jako polska specjalizacja realizowana w ramach współpracy między Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Warszawskim

prof. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski)

Wzorcowanie metodą objętościową zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe, podlegających prawnej kontroli metrologicznej

Tadeusz Lach, Andrzej Lewicki (GUM)

Nowe Ramy Prawne. Przekształcenie dyrektyw MID i NAWI.

Krzysztof Plackowski (GUM)

Wspólne miary – 55 lat SI z nami!

Karol Markiewicz (GUM)

Badanie metali szlachetnych metodą ICP-OES w stopach i wyrobach jubilerskich

Anna Ojczyk (OUP w Krakowie)

Światłość z pięciu lamp

Adam Żeberkiewicz (GUM)

System chińskich miar i wag

Andrzej Janusz Kraszewski (Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu)

do góry