Publikacje -

Publikacje

Publikacje

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Jednostki miar używane w Królestwie Kongresowym w dobie poprzedzającej wydanie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919, „Miesięcznik Statystyczny”, zeszyt 1-3, 1920, p. 76-78.

Wprowadzenie systemu metrycznego w Królestwie Polskim, Warszawa 1922.

Miniatura okładki "Przemysł i handel" z artykułem "Rzut oka na rozwój polskiej legalizacji miar".Rzut oka na rozwój polskiej legalizacji miar, „Przemysł i Handel”, R. VII, nr 42, 1926, s. 1261-1264.

Okładka publikacji Pierwsze dziesięciolecie Polskiej Administracji Miar i Narzędzi Mierniczych. Na szarym tle złote litery.Pierwsze dziesięciolecie polskiej administracji miar i narzędzi mierniczych, „Przegląd Techniczny”, Warszawa 1929.

 

La progres du systeme metrique en Pologne, 1929.

Okładka publikacji "Legalizacja wag w rolnictwie". Na białym tle czarne litery. Legalizacja wag w rolnictwie, Warszawa 1930    

Miniatura okładki "Błędy i poprawki narzędzi mierniczych". Na jasnobrązowym tle tytuł.Błędy i poprawki narzędzi mierniczych, wyd. I, 1933

Miniatura okładki publikacji "Błędy i poprawki narzędzi mierniczych". Na białym tle czarne litery.Błędy i poprawki narzędzi mierniczych, wyd. II, GUM, Bytom 1949

 

Die eindeutige Bestimmung der Fehlbegriffs der Nessinstrumenten, 1936.

Miniatura okładki publikacji "Mierzenie pod względem prawnym". Oprócz tytułu u góry okładki odręczne dopiski i sygnatury biblioteczne.Mierzenie pod względem prawnym, Warszawa 1939

do góry