Wzorcowania

Wzorcowania

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar oferuje klientom usługę wzorcowania przyrządu pomiarowego.

Wzorcowanie (kalibracja)* jest działaniem, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Kompletna oferta usług wzorcowania jest dostępna w Wykazie usług metrologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

* - definicja pochodzi z "Międzynarodowego słownika metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM) (2.39); PKN-ISO/IEC Guide 99". Definicja ta została przytoczona w Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrologii Prawnej (VIML) (0.14); GUM 2015 (tłumaczenie International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML); OIML V1 Edition 2013.

do góry