Przedłużenie zezwolenia na tachografy cyfrowe - Przedłużenie zezwolenia na tachografy analogowe -

Przedłużenie zezwolenia na tachografy analogowe

Przedłużenie zezwolenia na tachografy cyfrowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, przewidziano możliwość przedłużania dotychczasowych zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych. W świetle przywołanego przepisu Prezes GUM, na wniosek podmiotu posiadającego zezwolenie (dotychczasowe zezwolenie w zakresie tachografów analogowych), może przedłużyć (w drodze decyzji), na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca o tachografach to zezwolenie wnioskodawcy, który nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o tachografach. Do działalności prowadzonej na podstawie przedłużonego zezwolenia stosuje się wymagania określone w art. 66 ust. 2-4.

  • Do wniosku o przedłużenie zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 8, ust. 2 pkt 1, 2 i 3 lit. a i lit. c oraz ust. 3 i 4 ustawy o tachografach, które mają zastosowanie do wniosków sporządzanych według nowych zasad przy ubieganiu się o zezwolenie.
  • Do postępowania w sprawie o przedłużenie zezwolenia, stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 2-4 ustawy o tachografach, które mają zastosowanie przy udzielaniu zezwoleń według nowych zasad.

Za przedłużenie zezwolenia pobiera się opłatę w zależności od zakresu zezwolenia, w wysokości:

Naprawa, instalacja i sprawdzanie 13 200 zł
Naprawa i sprawdzanie 12 650 zł
Instalacja i sprawdzanie 12 650 zł
Naprawa 1 100 zł

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Danutą Ryś, tel. wew. 9245, e-mail: danuta.rys@gum.gov.pl

do góry