Dotychczasowe zezwolenia na tachografy cyfrowe -

Dotychczasowe zezwolenia na tachografy cyfrowe

Dotychczasowe zezwolenia na tachografy cyfrowe

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 67 ustawy o tachografach, podmioty, które w dniu wejścia w życie tej ustawy, prowadzą warsztat w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, mogą prowadzić nadal swoją działalność w dotychczasowym zakresie przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nie później niż na 3 miesiące przed upływem wskazanego powyżej okresu podmioty te mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o tachografach, w zakresie tachografów cyfrowych.

Za wydanie zezwolenia na podstawie wniosku złożonego na podstawie ww. przepisu nie pobiera się opłaty.

do góry