Porównania międzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Porównanie międzylaboratoryjne (ILC) polega na porównywaniu wyników pomiarów danego laboratorium i laboratorium odniesienia, które ma najwyższe kompetencje w kraju w dziedzinie pomiarów. Celem porównania międzylaboratoryjnego jest sprawdzenie kompetencji technicznych akredytowanych lub nieakredytowanych laboratoriów wzorcujących oraz walidacja ich metod pomiaru i deklaracji o wartościach niepewności pomiaru.

 

do góry