Katalog CRM -

Katalog CRM

Katalog CRM

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na zdjęciu: buteleczki i pojemniki z materiałami odniesienia, po środku zdjęcia publikacja "Certyfikowane materiały odniesienia", wydana przez GUM.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Certyfikowane Materiały Odniesienia

 

KATALOG CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA

produkowanych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska Głównego Urzędu Miar

Numer
klasyfikacji metrologicznej

Nr GUM

Materiał odniesienia

Wielkość odtwarzana

Jednostka

Dane metrologiczne

Niepewność rozszerzona

Spójność pomiarowa
wartości certyfikowanej
(metoda pomiarowa)

BIPM KCDB

Certyfikowane densymetryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce gęstości

D 2.2.4

1.1

n-Heksan

gęstość

kg/m3

660
(w 20 °C)

0,05

Państwowy wzorzec
jednostki miary gęstości

CMCs BIPM KCDB

1.2

n-Heptan

684
(w 20 °C)

0,05

1.3

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

692
(w 20 °C)

0,05

1.4

n-Nonan

718
(w 20 °C)

0,05

1.5

n-Oktan

703
(w 20 °C)

0,05

1.6

Metylocykloheksan

770
(w 20 °C)

0,05

1.7

Cykloheksan

778
(w 20 °C)

0,05

1.8

Toluen

867
(w 20 °C)

0,05

1.9

Chlorobenzen

1106
(w 20 °C)

0,05

1.10

2,4-Dichlorotoluen

1250
(w 20 °C)

0,05

 

1.11

Tetrachloroetylen

1621
(w 20 °C)

0,05

Certyfikowane wiskozymetryczne materiały odniesienia - wzorce lepkości cieczy

V 6.1.1

2.1

Olej mineralny OM-2

lepkość kinematyczna
w 20 °C

mm2/s

2

0,1

Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości

CMCs BIPM KCDB

2.2

Olej mineralny OM-5

5

0,2

2.3

Olej mineralny OM-10

10

0,2

2.4

Olej mineralny OM-20

20

0,2

2.5

Olej mineralny OM-30

30

0,2

2.6

Olej mineralny OM-50

50

0,2

2.7

Olej mineralny OM-80

80

0,2

2.8

Olej mineralny OM-140

140

0,2

2.9

Olej mineralny OM-250

250

0,2

2.10

Olej mineralny OM-650

650

0,2

2.11

Olej mineralny OM-1000

1000

0,2

2.12

Olej mineralny OM-1400

1400

0,2

2.13

Olej mineralny OM-2000

2000

0,5

2.14

Polibuten PB-3

3000

0,5

2.15

Polibuten PB-5

5000

0,5

2.16

Polibuten PB-10

10000

0,5

2.17

Polibuten PB-15

15000

0,5

2.18

Polibuten PB-20

20000

0,7

2.19

Polibuten PB-30

30000

0,7

2.20

Polibuten PB-40

40000

0,7

2.21

Polibuten PB-60

60000

0,7

2.22

Polibuten PB-150

150000

0,7

2.23

Polibuten PB-25

25000

0,7

2.24

Olej mineralny OM-13

13

0,2

2.25

Olej mineralny OM-15

15

0,2

2.26

Olej mineralny OM-800

800

0,2

Pierwotne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 6.1

3.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,007

Państwowy wzorzec jednostki miary pH
- pomiar SEM,
metoda podstawowa (ogniwa Harneda)

CMCs BIPM KCDB

3.3

Cytrynianowy

3,78

0,003

3.4

Ftalanowy

4,01

0,003

3.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,003

3.27

Fosforanowy (1:1,37)

7

0,003

3.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,003

3.7

Boraksowy

9,18

0,005

3.8

Węglanowy

10,01

0,005

Wtórne pehametryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 6.1

4.1

Szczawianowy

pH

1

1,68

0,01

Państwowy wzorzec jednostki miary pH, pomiar SEM, metoda wtórna

 

4.3

Cytrynianowy

3,78

0,01

4.4

Ftalanowy

4,01

0,01

4.5

Fosforanowy (1:1)

6,86

0,01

4.27

Fosforanowy (1:1,37)

7,00

0,01

4.6

Fosforanowy (1:3,5)

7,41

0,01

4.7

Boraksowy

9,18

0,02

4.8

Węglanowy

10,01

0,02

4.9

Wapniowy

12,4

0,1

Pierwotne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 7.1

5.01

0,01 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

0,01

0,3 %

Państwowy wzorzec jednostki
miary przewodności elektrycznej
właściwej elektrolitów
- pomiar rezystancji,
metoda podstawowa (naczynie zwymiarowane geometrycznie)

 

5.02

0,1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,007 mol/kg roztworu)

0,1

0,1 %

5.03

1 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,08 mol/kg roztworu)

1

0,1 %

Comparisons BIPM KCDB

5.04

10 S/m
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,9 mol/kg roztworu)

10

0,1 %

 

(5 ÷ 50) µS / cm
roztwór chlorku potasu
w 30 % n-propanolu

µS / cm

5 ÷ 50

od 0,5 %
do 4 %

 

Wtórne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia

QM 7.1

5.1

1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,95 mol/kg roztworu)

przewodność elektryczna właściwa

S / m

11,13

0,1 %

Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności właściwej elektrolitów/pomiar rezystancji
- metoda wtórna (naczynie Jonesa)

CMCs BIPM KCDB

5.2

0,1D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,1 mol/kg roztworu)

1,28

0,1 %

5.3

0,01D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,01 mol/kg roztworu)

0,141

0,1 %

5.4

0,001D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,001 mol/kg roztworu)

0,015

0,3 %

5.5

0,005D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,005 mol/kg roztworu)

0,072

0,2 %

5.6

0,002D
roztwór wodny chlorku potasu
(ok. 0,002 mol/kg roztworu)

0,029

0,2 %

 

0,005 ÷ 0,015  roztwór wodny chlorku potasu

0,005
÷ 0,015  

od 0,5 %
do 0,3 %

 

0,015 ÷ 11,5   roztwór wodny chlorku potasu

0,015 ÷ 11,5

od 0,3 %
do 0,1 %

Certyfikowane refraktometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce wspólczynnika załamania światła

PR 4.16.0.1

7.1

Woda

współczynnik załamania światła

1

1,332..

2 ·10-5

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła

CMCs KCDB

7.2

2,2,4 - Trimetylopentan

1,391..

3 ·10-5

7.3

Olej metylosilikonowy

1,404..

3 ·10-5

7.4

Cykloheksan

1,426..

3 ·10-5

7.5

Gliceryna

1,452..

3 ·10-5

7.7

Olej parafinowy

1,476..

3 ·10-5

7.8

Chlorobenzen

1,524..

3 ·10-5

7.10

1 - Bromonaftalen

1,657..

3 ·10-5

Certyfikowany polarymetryczny materiał odniesienia - stały wzorzec skręcalności optycznej

PR 4.17.0.1

8.1

(+) Sacharoza

skręcalność optyczna

°

78,3…
(λ = 546 nm)
66,5…
(λ = 589 nm)

0,01

Państwowy wzorzec
jednostki miary kąta
skręcenia płaszczyzny
polaryzacji światła

 

Wzorce stężenia masowego pierwiastków

QM 2.1.1

10.01

Antymon (Sb3+)
roztwór wodny HCl

stężenie masowe jonu

g/dm3

1,0000

0,0013

Państwowy wzorzec
jednostki miary masy/metoda grawimetryczna

 

10.02

Arsen (As3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.03

Bar (Ba2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.04

Bizmut (Bi3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0012

10.05

Bor (B3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0016

10.06

Chrom (Cr3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.07

Cyna (Sn4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.08

Cynk (Zn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.09

Cyrkon (Zr 4+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.10

Gal (Ga3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.11

German (Ge4+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.12

Glin (Al3+)
 roztwór wodny HCl

1,0000

0,0013

10.13

Ind (In3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.14

Kadm (Cd2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.15

Kobalt (Co2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.16

Lantan (La3+)
roztwór wodny HCl

1,0000

0,0020

10.17

Lit (Li+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0019

10.18

Magnez (Mg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.19

Mangan (Mn2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.20

Miedź (Cu2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.21

Molibden (Mo6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.22

Nikiel (Ni2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.23

Ołów (Pb2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.24

Potas (K+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.25

Rtęć (Hg2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.26

Sód (Na+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.27

Srebro (Ag+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.28

Stront (Sr2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.29

Tal (Tl+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.30

Wanad (V5+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.31

Wapń (Ca2+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.32

Wolfram (W6+)
roztwór wodny NH4OH

1,0000

0,0013

10.33

Żelazo (Fe3+)
roztwór wodny HNO3

1,0000

0,0013

10.34 Sód, Potas, Wapń, Magnez
roztwór wodny HNO3
ułamek masowy pierwiastka g/kg 0,1000 0,0005

Metoda grawimetryczna/ICP-OES

 
10.35 Arsen, Kadm, Chrom, Cynk, Mangan, Miedź, Nikiel, Ołów, Żelazo
roztwór wody HNO3
0,1000 0,0005

Certyfikowane tensjometryczne materiały odniesienia - ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego

D 2.2.7

11.1

2,2,4-Trimetylopentan (izooktan)

napięcie powierzchniowe

mN/m

19 (w 20 °C)

0,01

Państwowe wzorce:
jednostki miary masy
i jednostki miary gęstości

 

11.2

Benzen

29 (w 20 °C)

0,01

11.3

Gliceryna

62 (w 20 °C)

0,02

11.4

n-Nonan

23 (w 20 °C)

0,01

Pierwotne certyfikowane materiały odniesienia ilości substancji

QM 1.1

0.1

KCl

zawartość (czystość) KCl

%

99,99

0,013

Państwowy wzorzec jednostki miary ilości substancji
- precyzyjne miareczkowanie kulometryczne
(metoda podstawowa)

CMCs BIPM KCDB

0.2

KHP

zawartość (czystość) KHP

99,91

0,008

Comparisons BIPM KCDB

Certyfikowane materiały odniesienia - ciekłe wzorce etanolu

QM 15.9.8

12.1

Roztwór wodny etanolu

ułamek masowy etanolu

g/kg

0,129

0,00052

Państwowe wzorce:
jednostki miary masy
i jednostki miary gęstości

 

12.2

0,259

0,00052

12.3

0,647

0,0013

12.4

1,035

0,0021

12.5

1,812

0,0036

12.6

2,459

0,0049

12.7

3,884

0,0078

12.8

4,9210

0,0098

 

do góry