Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą online funkcji, kryteriów i warunków technicznych? - Kasy online -

Kasy online

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą online funkcji, kryteriów i warunków technicznych?

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych, wraz z załączoną dokumentacją, powinien być dostarczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

Adres do korespondencji:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa P–10.

W Głównym Urzędzie Miar, wniosek o potwierdzenie spełniania przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych, wraz z załączoną dokumentacją oraz egzemplarzami kas rejestrujących, przyjmuje PUNKT OBSŁUGI KLIENTA.

do góry