Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego -

do góry