Usługi wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar - Usługi -

Usługi wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług wzorcowania Głównego Urzędu Miar. Usługi metrologiczne mają odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych lub wzorców odniesienia GUM, powiązanych z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

Na zdjęciu: wzorcowanie w pracowni długości.

Usługi metrologiczne, wykonywane w GUM, mają odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych lub wzorców odniesienia GUM, powiązanych z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). Potwierdzenie parametrów metrologicznych wzorców pierwotnych realizowane jest poprzez porównania międzynarodowe, a wzorców wtórnych poprzez odniesienie do wzorców Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) lub innych krajowych instytucji metrologicznych (NMI).

Zdolności w zakresie wzorcowania i pomiaru (CMC), dostępne dla klientów, są publikowane w bazie danych porównań kluczowych (KCDB) Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) w ramach międzynarodowego, wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców pomiarowych oraz świadectw wzorcowania i pomiarów, wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne (CIPM MRA).

Porozumienie to bazuje na współpracy badawczej NMI, obligatoryjnym udziale w kluczowych i uzupełniających porównaniach międzynarodowych, transparentności ich wyników i zdolności w zakresie wzorcowania, pomiaru, produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia oraz na systemach zarządzania NMI, zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN/ ISO 17034, cyklicznie ocenianych przez ekspertów EURAMET.

 

Zapraszamy do cennika usług metrologicznych

do góry