Seminaria

Seminaria w GUM

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Głównym Urzędzie Miar organizowane są otwarte seminaria dotyczące aktualnych zagadnień związanych z pomiarami i wzorcami pomiarowymi. Adresowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych problematyką metrologiczną. W trakcie seminariów swoje osiągnięcia przedstawiają pracownicy administracji miar, jak również zaproszeni goście reprezentujący krajowe środowiska metrologiczne. Bardzo często referaty są drukowane w formie artykułów w Biuletynie GUM "Metrologia i Probiernictwo".

Zainteresowanych tematyką referatów i udziałem w seminariach, polecamy kontakt z prowadzącym seminaria GUM
dr. Pawłem Fotowiczem (pawel.fotowicz@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 37).

do góry