Metrologia i Probiernictwo. Biuletyn informacyjny

Metrologia i Probiernictwo. Biuletyn informacyjny GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuletyn Głównego Urzędu Miar przedstawia w możliwie obszerny sposób działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. Czytelnicy mogą zapoznać się z dorobkiem laboratoriów pomiarowych GUM, a także dowiedzieć się więcej o zadaniach realizowanych przez terenową administrację miar. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z techniką i pomiarami, prawną kontrolą metrologiczną czy dotyczące realizacji międzynarodowych programów naukowo-badawczych. Miej­sce na łamach czasopisma znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii, a także publikowane są wywiady i artykuły popularyzatorsko-historyczne.

Biuletyn Metrologia i probiernictwo 1/2020 nr 24

pobierz PDF

Numer 1 (24) / 2020

Udział Głównego Urzędu Miar w europejskim projekcie badawczym EMPIR
w dziedzinie siły

Janusz D. Fidelus

Pomiar czasu ekspozycji w miernikach promieniowania rentgenowskiego

Arkadiusz Urban, Albin Czubla, Adrian Knyziak

Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców polarymetrycznych

Beata Sokołowska, Natalia Wojciechowska

Wnioski wynikające z eksploatacji komparatorów masy pozyskanych dla terenowej administracji miar

Katarzyna Kapela

Wzorcowanie przetworników ciśnienia w OUM Szczecin

Alfred Kuczyński

54. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej.
Bratysława, 21–25 października 2019 r.

Kamila Szulc, Marcin Mikiel

Terenowa administracja miar w walce z pandemią

Paulina Wesołowska

Wizyta w Urzędzie Probierczym w Izraelu i w Centrum Wzornictwa Yvel w ramach posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji Wiedeńskiej

Agnieszka Nowak

Probiernictwo w czasie pandemii

Maria M. Ulaczyk

Historia kilograma

Paweł Fotowicz

Urzędy miar w czasach kryzysów

Adam Żeberkiewicz

145 lat Konwencji Metrycznej

Kaja Drąg
do góry