Publikacje

Publikacje

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Publikacje z 2020 r.


Publikacje z 2019 r.


Publikacje z 2018 r.


Publikacje z 2017 r.


Wcześniejsze publikacje

Okładka Tytuł Kategoria Numer (ID) Roczny Numer i/lub data wydania Uwagi

2020

Miniatura okładki Raportu rocznego 2019. Po środku kontury błyszczącej się wagi. Działalność GUM i jednostek terenowych. Raport Roczny 2019 Broszura 6 Wrzesień 2020  
Okładka broszury, na zdjęciu u góry: w lewym rogu logo GUM, po środku tytuł broszury, w centralnej części zdjęcie wzorca pomiarowego, niżej data i miejsce: Warszawa 2020, napis gum.gov.pl Wzorce pomiarowe o najwyższych właściwościach metrologicznych
w kraju przechowywane w Głównym Urzędzie Miar
Broszura 5 Wrzesień 2020 Wydanie II
Biuletyn GUM Metrologia i Probiernictwo Biuletyn 4 1 (24)
lipiec 2020
ISSN 2300-8806
Przewodnik GUM
dziedzina: Akustyka Ultradźwięki Drgania Mechaniczne
Przewodnik 3 2020  
Broszura SI Broszura SI - BIPM- polskie tłumaczenie Broszura 2 2020 9 wydanie 2019
Słowniczek wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie PL/EN/PL - 10.06.2020 Słownik 1 2020 Wydanie III poprawione

2019

Biuletyn GUM Metrologia i Probiernictwo Biuletyn 15 2 (23)
grudzień 2019
ISSN 2300-8806
Aneks do Czteroletniego strategicznego planu działania GUM 2018-2021 Strategia 14 2019  
Ewaluacja danych pomiarowych - przewodnik wyrażania niepewności pomiaru Ewaluacja danych pomiarowych - przewodnik wyrażania niepewności pomiaru Przewodnik 13 2019  
Raport roczny - annual report Głównego Urzędu Miar - 2018 rok Raport roczny Głównego Urzędu Miar za 2018 r. Broszura 12 2019  
Przewodnik GUM
dziedzina: MASA i wielkości pochodne
Przewodnik 11 2019  
Biuletyn GUM "Metrologia i Probiernictwo" Biuletyn 10 1 (22) maj 2019 ISSN 2300-8806
Broszura do pobrania - Pierwszy rok czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu miar - 2019 Pierwszy rok realizacji
czteroletniego strategicznego planu
działania Głównego Urzędu Miar
2018-2021
Broszura 9 2019  
Mini informator GUM Informator 8 2019  

Sprawozdanie z rocznego planu działania
Głównego Urzędu Miar w 2018 roku

Strategia 7 2019  

Roczny plan działania
Głównego Urzędu Miar - 2019

Strategia 6 2019  
Zeszyt Historyczny Broszura 5 2019  
Okładka Słownik Biograficzny pracowników Głównego Urzędu Miar Słownik Biograficzny
Pracowników Głównego Urzędu Miar
Słownik 4 2019 ISBN 978-83-940756-2-0
100 Lat Głównego Urzędu Miar Monografia 3 2019 ISBN 978-83-940756-3-7
Certyfikowane Materiały Odniesienia publikacja Certyfikowane Materiały Odniesienia Przewodnik 2 marzec 2019  
Okładka przewodnika "Fotometria i Radiometria" Przewodnik GUM
dziedzina FOTOMETRIA I RADIOMETRIA
Przewodnik 1 styczeń 2019  

2018

Biuletyn GUM "Metrologia i Probiernictwo" Biuletyn 17 2 (21)
październik 2018
ISSN 2300-8806
Krótkie streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, SI

Streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, SI

Broszura 16 październik 2018  
Podróż przez historię polskiej administracji miar - dla dzieci - okładka Podróż przez historię polskiej administracji miar Broszura 15 wrzesień 2018 broszura dla młodszych czytelników
Broszura informacyjna - kampus laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach Broszura 14 sierpień 2018  
Działalność Głównego Urzędu Miar - lipiec 2018 Broszura 13 lipiec 2018  
Przewodnik GUM
dziedzina ELEKTRYCZNOŚĆ
I MAGNETYZM
Przewodnik 11 lipiec 2018  

Przewodnik GUM
dziedzina TERMOMETRIA

Przewodnik 10 lipiec 2018  
Przewodnik GUM
dziedzina CHEMIA
Przewodnik 9 lipiec 2018  
Skrót strategii Głównego Urzędu Miar - 2018-2021

Skrót czteroletniego strategicznego
planu działania GUM 2018-2021

Strategia 8 maj 2018  
Redefinicja SI - Informator GUM Broszura 7 maj 2018  
Biuletyn GUM Metrologia i Probiernictwo - plik pdf Biuletyn GUM "Metrologia i Probiernictwo" Biuletyn 6 20 / maj 2018 ISSN 2300-8806
Informator o jednostkach miar dla juniorów Broszura 5 maj 2018  
Raport roczny Głównego Urzędu Miar za 2017 Broszura 4 marzec 2018  
Okładka - plan roczny GUM 2018 Roczny plan działania Głównego Urzędu Miar Strategia 3 marzec 2018  
Wzorce pomiarowe o najwyższych właściwościach metrologicznych w kraju przechowywane w Głównym Urzędzie Miar Broszura 2 luty 2018  
Okładka - Broszura działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej Działalność badawczo-rozwojowa krajowej instytucji metrologicznej Broszura 1 luty 2018  

2017

 Przewodnik GUM
Dziedzina DŁUGOŚĆ 

Przewodnik 6

1
/ grudzień 2017

 


Biuletyn GUM "Metrologia i Probiernictwo"

Biuletyn 5

18-19
/ grudzień 2017

ISSN 2300-8806

Współpraca z przemysłem i nauką

Broszura 4 wrzesień 2017  

Czteroletni strategiczny plan działania GUM 2018-2021

Strategia 3 wrzesień 2017  

Biuletyn GUM "Metrologia i Probiernictwo"
Biuletyn 2 16-17
/ maj 2017
ISSN 2300-8806

Informator GUM
Informator 1 marzec 2017 wersja polska
i angielska
 

Wcześniejsze publikacje

Biuletyn GUM - wydania z lat 2005-2016 Biuletyn 2005-2016  

Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej

Słownik 2015 ISBN 978-83-940756-1-3

Polska administracja miar - Vademecum
Monografia 2015 ISBN 978-83-940756-0-6

Niepewność pomiarów w teorii i praktyce

Monografia 2011  
Certyfikowane materiały odniesienia (wzorce) wytwarzane w polskiej administracji miar Przewodnik 2011  

 

 

do góry