Nowe tablice z układem Jednostek Miar SI po redefinicji już dostępne - Tablice z układem SI -

Tablice z układem SI

Nowe tablice z układem Jednostek Miar SI po redefinicji już dostępne

Autor : Agnieszka Zoń
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z wejściem w życie nowych definicji poszczególnych jednostek SI, Główny Urząd Miar przygotował zestaw tablic, opisujących cechy i charakterystyki poszczególnych jednostek. Tablice można samodzielnie wydrukować.

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI jest układem preferowanym do stosowania na całym świecie, jako podstawowy język nauki, technologii, przemysłu i ogólnoświatowego handlu. Został ustanowiony w 1960 roku na 11 posiedzeniu Generalnej Konferencji Miar (CGPM).

Jest to spójny układ siedmiu jednostek podstawowych: kilograma, metra, sekundy, ampera, kelwina, mola, kandeli. Do układu SI zaliczamy także jednostki pochodne, zdefiniowane jako iloczyny potęg jednostek podstawowych oraz 22 jednostki pochodne o nazwach specjalnych.

Nowe logo Układu SI - w kolorowym kółku siedem jednostek miar - każda w innym kolorze.

Od 20 maja 2019 roku wszystkie jednostki podstawowe Układu SI są zdefiniowane w kategoriach stałych podstawowych będących najbardziej stabilnymi wielkościami w nauce. Przyjęte rozwiązanie eliminuje ciągłe modyfikacje definicji jednostek narzucone przez wprowadzane w nauce innowacje, a także konieczność polegania na artefaktach (np. kilogram, jako jednostka podstawowa, jest obecnie zdefiniowany w ujęciu stałej Plancka h, a nie za pośrednictwem międzynarodowego prototypu kilograma, IPK).

W związku z wejściem w życie nowych definicji jednostek miar SI, Główny Urząd Miar chcąc przybliżyć tematykę jednostek miar przygotował, w formie zbioru tablic, skondensowane informacje nt. „nowego SI”, a także nt. jednostek miar nienależących do SI, dopuszczonych do stosowania wraz z jednostkami SI.

Tablice mogą być przydatną pomocą naukową zarówno w szkołach podstawowych, jak i uczelniach wyższych i nie tylko.
 

Cztery Tablice SI powieszone na murze.

SI jest praktycznym i dynamicznym układem, który zmienia się pod wpływem najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Wynikiem długoletnich prac badawczych teoretycznych i eksperymentalnych jest ostatnia zmiana SI, przyjęta na 26. posiedzeniu CGPM, a obowiązująca od 20 maja 2019 r.

Jak już wspomniano, SI jest podstawowym językiem, ważnym nie tylko dla naukowców i specjalistów z dziedziny techniki i inżynierii, ale również dla osób związanych zawodowo z przemysłem, obronnością i bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego, edukacją oraz wieloma innymi aspektami życia społecznego. Ponadto jednostki SI uznane są w Polsce jako jednostki legalne, co oznacza obowiązek ich stosowania podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości.

Przepisy regulujące sprawy legalnych jednostek miar to: ustawa Prawo o miarach oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1224).

Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających mnożniki dziesiętne służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar.

Serdecznie zachęcamy do samodzielnego pobrania, wydrukowania i udostępniania np. w swoich szkołach, uczelniach i instytucjach.

Zbiór Tablic:

 • Tablica 1 z 8: Jednostki podstawowe SI;
 • Tablica 2.1 i 2.2 z 8: Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI;
 • Tablica 3 z 8: Jednostki pochodne SI, wyrażone za pomocą jednostek podstawowych SI
  oraz 4 z 8: przedrostki SI do wyrażania dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności jednostek;
 • Tablica 5 z 8: Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych;
 • Tablica 6 z 8: Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI posiadające własne nazwy i symbole;
 • Tablica 7 z 8: Jednostki miar nienależące do SI dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI;
 • Tablica 8 z 8: Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI oraz legalne jednostki miar.

Tablice udostępniamy do pobrania. Zachęcamy do wydrukowania we własnym zakresie i udostępnienia, np. w szkołach, uczelniach etc.

 • Jednostki podstawowe SI
  Jednostki podstawowe SI
 • Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI
  Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI
 • Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI - cz. 2
  Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI - cz. 2
 • Jednostki pochodne SI wyrażone za pomocą jednostek podstawowych SI (przykłady)
  Jednostki pochodne SI wyrażone za pomocą jednostek podstawowych SI (przykłady)
 • Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych
  Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych
 • Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI, posiadające specjalne nazwy i symbole (przykłady)
  Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI, posiadające specjalne nazwy i symbole (przykłady)
 • Jednostki miar nienależące do SI dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI
  Jednostki miar nienależące do SI dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI
 • Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
  Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
do góry