Sekunda -

Sekunda

Sekunda

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

czas → sekunda → s

 

Definicja obowiązująca do 19.05.2019

czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133

Nowa definicja - od 20.05.2019

sekunda, oznaczenie s, jest to jednostka SI czasu. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆νCs, to jest częstotliwości nadsubtelnego przejścia w atomach cezu 133 w niezaburzonym stanie podstawowym, wynoszącej 9 192 631 770, wyrażonej w jednostce Hz, która jest równa s-1.

sekunda i stałe definiujące

Polecamy:

Krótkie streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, SI 


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry