Jednostki miar

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Jednostki miar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638) Plik PDF

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. Nr 9, poz. 61) Plik PDF

Nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar, będących jednostkami pochodnymi o nazwach i oznaczeniach specjalnych należącymi do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). (Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

Wykaz jednostek dopuszczonych oraz ich nazwy, definicje i oznaczenia. (Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

Tabela Nr 1 Jednostki miar wyrażone przez jednostki podstawowe SI, lecz niebędące ich dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami.

Tabela Nr 2 Jednostki miar stosowane wraz z jednostkami SI, których wartości w jednostkach SI są wyrażone doświadczalnie.

Tabela Nr 3 Jednostki miar stosowane wyłącznie w specjalnych dziedzinach.

Tabela Nr 4 Jednostki miar o specjalnych nazwach i oznaczeniach.

Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających mnożniki dziesiętne służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar. (Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar) Plik PDF

Poniżej znajdują się tablice Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, przyjętego przez Generalną Konferencję Miar (CGPM), która zatwierdziła jego jednostki wraz z ich nazwami i oznaczeniami oraz przedrostkami służącymi do tworzenia wielokrotności i podwielokrotności jednostek podstawowych i zasadami ich stosowania.
Tablice są również dołączone w plikach pdf do pobrania.

 • Tablica z jednostkami podstawowymi SI oraz tablica z przedrostkami wyrażającymi mnożniki służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar SI Tablica z jednostkami podstawowymi SI oraz tablica z przedrostkami wyrażającymi mnożniki służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar SI
  Tablica z jednostkami podstawowymi SI oraz tablica z przedrostkami wyrażającymi mnożniki służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar SI
 • Przykłady jednostek pochodnych SI, wyrażonych za pomocą jednostek podstawowych SI oraz Jednostki pochodne SI o nazwach i oznaczeniach specjalnych Przykłady jednostek pochodnych SI, wyrażonych za pomocą jednostek podstawowych SI oraz Jednostki pochodne SI o nazwach i oznaczeniach specjalnych
  Przykłady jednostek pochodnych SI, wyrażonych za pomocą jednostek podstawowych SI oraz Jednostki pochodne SI o nazwach i oznaczeniach specjalnych
 • Tablica z przykładami jednostek pochodnych SI, których nazwy i oznaczenia zawierają jednostki pochodne SI posiadające własne nazwy i oznaczenia Tablica z przykładami jednostek pochodnych SI, których nazwy i oznaczenia zawierają jednostki pochodne SI posiadające własne nazwy i oznaczenia
  Tablica z przykładami jednostek pochodnych SI, których nazwy i oznaczenia zawierają jednostki pochodne SI posiadające własne nazwy i oznaczenia
 • Trzy tablice z jednostkami miar nienależącymi do SI, dopuszczonymi do stosowania wraz z jednostkami SI Trzy tablice z jednostkami miar nienależącymi do SI, dopuszczonymi do stosowania wraz z jednostkami SI
  Trzy tablice z jednostkami miar nienależącymi do SI, dopuszczonymi do stosowania wraz z jednostkami SI
 • Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
  Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
do góry