Etap I -

Etap I

Etap I

Autor : Główny Urząd Miar

W dniu 3 lutego 2014 roku EURAMET zainaugurował I etap wezwania EMPIR 2014 i zgodnie z uprzednio stosowaną metodologią zaprasza zespoły badawcze do tworzenia konsorcjów w następujących obszarach tematycznych:
– Metrologia dla przemysłu,
– Potencjał badawczy.

Wniosek o podjęciu nowej inicjatywy dla rozwoju badań w metrologii – o powołaniu Programu EMPIR został przedłożony Komisji Europejskiej i jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski oraz Radę. Niemniej jednak EURAMET ogłosił oficjalnie na swojej stronie internetowej możliwość zgłaszania potencjalnych tematów przyszłych projektów badawczych w dziedzinie metrologii.

Wezwanie EMPIR, podobnie jak w przypadku EMRP, będzie się składać z dwóch etapów.

I Etap: W ramach wezwania w obszarze "Metrologia dla przemysłu" nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 23:59 CET. W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

I Etap: W ramach wezwania w obszarze "Potencjał badawczy" termin nadsyłania zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych, mających na celu zrównoważony i zintegrowany rozwój systemu metrologii w krajach uczestniczących, umożliwiając im rozwijanie swoich kompetencji naukowych i technicznych w tej dziedzinie, zostanie otwarty w dniu 10 lutego 2014 roku, a zamknięty w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 23:59 CET. W etapie tym również mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

II Etap: Zaproszenie dla wspólnych projektów badawczych, podlegających kryteriom kwalifikowalności zostanie otwarte w dniu 24 czerwca 2014 r. i zamknięte w dniu 9 października 2014 r. o godz. 23:59 CET.

Dalsze informacje dostępne są pod następującym adresem: msu.euramet.org oraz na stronie internetowej GUM.

do góry