Wykaz patronatów Prezesa GUM -

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
L.P. Wnioskodawca Nazwa/Rodzaj wydarzenia Przedmiot wniosku Data wydarzenia
1. Politechnika Białostocka Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga"

patronat honorowy Prezesa GUM,
uczestnictwo prelegenta,
wręczenie nagród

23.05.2022
2. Polska Unia Metrologiczna Międzynarodowa Konferencja Metrologiczna
„New trends in metrology”
patronat honorowy Prezesa GUM,
osobiste uczestnictwo Prezesa GUM,
wsparcie promocyjne konferencji,
wygłoszenie referatu
17-19.10.2022
3. ESTILAQ Sympozjum
„Bezpieczne zarządzanie pracą w Laboratorium”
patronat honorowy Prezesa GUM,
wygłoszenie referatu/ów nt. wzorcowania przyrządów pomiarowych
13-15.06.2022
4. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich komitet honorowy,
osobisty udział Prezesa GUM, w roli współmoderatora, w plenarnej sesji panelowej pod nazwą
„Rola inżynierów w świecie po pandemii Covid-19”
23-25.06.2022
5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Konferencja
„Synergia Nauki i Przemysłu – wyzwania XXI wieku”
patronat honorowy Prezesa GUM,
nieodpłatna publikacja wybranych artykułów w czasopiśmie „Metrologia i Probiernictwo” lub innym materiale dystrybuowanym w związku z organizowaną imprezą, udział Prezesa GUM w gali otwarcia konferencji, promocja Konferencji na forach publicznych
21-23.09.2022
6. Politechnika Świętokrzyska XVIII Krajowa i IX Międzynarodowa Konferencja „Metrologia w Technikach Wytwarzania” patronat honorowy Prezesa GUM, uczestnictwo w konferencji 12-14.09.2022
7. Targi Kielce Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących
CONTROL-TECH
patronat honorowy Prezesa GUM, organizacja stoiska w czasie targów 20-22.09.2022
8. Politechnika Świętokrzyska V edycja Konferencji Naukowej
„Szybkie Prototypowanie”
patronat honorowy Prezesa GUM, publikacja w materiałach konferencyjnych
listu na temat aspektów druku 3D w ramach działalności GUM
19-20.09.2022
do góry