Kontakt

Kontakt

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

skrzynka ePUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:45-16:15. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:45-16:15, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

siedziba Głównego Urzędu Miar - zdjęcie frontu budynku - Mapka i instrukcje dojazdu do Głównego Urzędu Miar znajdują się tutaj.

logo GUM - Pakiet logo GUM, a także inne pakiety identyfikacji wizualnej, dotyczące projektów GUM, można znaleźć tutaj.

Infokiosk

Poniżej znajduje się wykaz kontaktów i spraw pozostających w kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych w Głównym Urzędzie Miar.

Metrologia Prawna i Certyfikacja

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne

Akustyka i Drgania

Czas i Częstotliwość

Chemia

Długość

Elektryczność i Magnetyzm

Fotometria i Radiometria

Masa

Promieniowanie Jonizujące

Przepływy

Termometria

Wsparcie przemysłu

Współpraca naukowo-badawcza

Kariera

Transfer i popularyzacja wiedzy

 

Zakres spraw (odpowiedzialna komórka)

Pracownik do kontaktów

Dane kontaktowe

Recepcja

 

tel.: 22 581 93 99 lub 22 620 02 41

Kancelaria główna

Przyjmowanie korespondencji

 

tel.: 22 581 91 59

e-mail: gum@gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta (POK)

Punkt odbioru przesyłek, przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych

 

tel.: 22 581 94 91

Dostęp do informacji publicznej, petycje

(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

Agnieszka Goszczyńska
Naczelnik Wydziału Informacji Publicznej

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl
dwm@gum.gov.pl

Skargi i wnioski

 

 

Tomasz Papis
główny specjalista

tel.: 22 581 90 09
      

e-mail: tomasz.papis@gum.gov.pl
bdg@gum.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z prawem, anonimowe pismo nie będzie rozpatrywane.

Kontakty z mediami

(Wydział Promocji)


Aneta Śliwińska
Naczelnik Wydziału

tel. 22 581 9376
e-mail: aneta.śliwińska@gum.gov.pl

Patronaty Prezesa GUM

(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

 

tel.: 22 581 95 31

e-mail: dwm@gum.gov.pl

Informacje na temat zasad udzielania patronatów przez Prezesa GUM.

Koordynator do spraw dostępności

(Biuro Dyrektora Generalnego)

Paulina Zakrzewska

Specjalista

tel.: 22 581 91 25

e-mail: paulina.zakrzewska@gum.gov.pl

Redakcja BIP GUM

(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

Agnieszka Goszczyńska
Naczelnik Wydziału Informacji Publicznej

tel.: 22 581 95 18

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

dwm@gum.gov.pl

Redakcja strony internetowej GUM

(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

Adam Żeberkiewicz
starszy specjalista

tel.: 22 581 91 27

e-mail: adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl

dwm@gum.gov.pl

Metrologia prawna i certyfikacja

Zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego


 

tel.: 22 581 93 93
e-mail: dc@gum.gov.pl
Punkty legalizacyjne, punkty probiercze i upoważnienia do legalizacji Agnieszka Nawotka
specjalista
tel.: 22 581 95 51
e-mail: agnieszka.nawotka@gum.gov.pl

Certyfikaty i egzaminy
– tachografy cyfrowe

Kamila Wardyńska
inspektor

tel.: 22 581 92 34
e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl

Certyfikaty i egzaminy
- tachografy analogowe
Agnieszka Brzostek
specjalista
tel. 22 581 93 90
e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl
Wydawanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- tachografy cyfrowe i analogowe
Karol Markiewicz
główny specjalista

Danuta Ryś
główny specjalista
tel. 22 581 93 67
e-mail: karol.markiewicz@gum.gov.pl

tel.: 22 581 92 45
e-mail: danuta.rys@gum.gov.pl
Wpisy do ewidencji techników Anita Radwańska
starszy specjalista
tel. 22 581 92 55
e-mail: anita.radwanska@gum.gov.pl
Podmioty szkolące Danuta Ryś
główny specjalista

tel.: 22 581 92 45
e-mail: danuta.rys@gum.gov.pl

Towary paczkowane

Andrzej Czechowski
radca

tel.: 22 581 95 04
e-mail: towpacz@gum.gov.pl

Informacje dotyczące wydawania potwierdzeń dla kas rejestrujących

 

tel. 22 581 93 93;
e-mail: dc@gum.gov.pl

Informacje dotyczące:

  • działania Jednostki Notyfikowanej nr 1440,
  • procedur oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie Dyrektyw MID oraz NAWI.

 

 

tel.: 22 581 93 93

e-mail: dc@gum.gov.pl

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy)

Samodzielne Laboratorium Akustyki,
Ultradźwięków i Drgań

Kierownik Laboratorium
dr inż. Danuta Dobrowolska

Urszula Bembenek
sekretariat

tel.: 22 581 91 23
e-mail: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

tel.: 22 581 94 15
e-mail: acoustics@gum.gov.pl

Pracownia Akustyki

Kierownik Pracowni
dr inż. Danuta Dobrowolska
tel.: 22 581 91 23
e-mail: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl            acoustics@gum.gov.pl
  Aleksandra Młyńska tel.: 22 581 94 88
e-mail: aleksandra.mlynska@gum.gov.pl
  Mirosław Wiater tel.: 22 581 94 45
e-mail: miroslaw.wiater@gum.gov.pl
  Jan Landowski tel.: 22 581 94 45
e-mail: jan.landowski@gum.gov.pl

Pracownia Drgań

Kierownik Pracowni
dr inż. Zbigniew Siejda

tel.: 22 581 92 07
e-mail: zbigniew.siejda@gum.gov.pl    

  Urszula Bembenek tel.: 22 581 94 15
e-mail: urszula.bembenek@gum.gov.pl
  Piotr Tworogowski tel.: 22 581 94 15
e-mail: piotr.tworogowski@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ultradźwięków
i Akustyki Podwodnej


dr Katarzyna Falińska

tel.: 22 581 94 51
e-mail: katarzyna.falinska@gum.gov.pl
  dr inż. Karol Listewnik tel.: 532 514 202
e-mail: karol.listewnik@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Czasu
i Częstotliwości

Kierownik Laboratorium
dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: time@gum.gov.pl
albin.czubla@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Chemii

Kierownik Laboratorium
dr Anna Pietrzak

tel.: 22 581 92 01
e-mail: anna.pietrzak@gum.gov.pl

 

Sekretariat
- Marzena Gawrych

tel.: 22 581 92 01
e-mail: chemistry@gum.gov.pl

Pracownia Analizy Gazów

Kierownik Pracowni
Dariusz Cieciora

tel.: 22 581 94 12
e-mail: dariusz.cieciora@gum.gov.pl;

  Agnieszka Hys

tel.: 22 581 93 60
e-mail: agnieszka.hys@gum.gov.pl

  Piotr Kolasiński

tel.: 22 581 94 39
e-mail: piotr.kolasinski@gum.gov.pl

  Magdalena Garnuszek

tel.: 22 581 94 39
e-mail: magdalena.garnuszek@gum.gov.pl

  Anna Lis

tel.: 22 581 94 12
e-mail: anna.lis@gum.gov.pl

  Grzegorz Ochman

tel.: 22 581 94 39
e-mail: grzegorz.ochman@gum.gov.pl

  Przemysław Romanowski

tel.: 22 581 93 60
e-mail: przemyslaw.romanowski@gum.gov.pl

Pracownia Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Kierownik Pracowni
dr Joanna Dumańska

tel. 22 581 95 23
e-mail: joanna.dumanska@gum.gov.pl

  Monika Pawlina tel. 22 581 92 61
e-mail: monika.pawlina@gum.gov.pl
  Agnieszka Świetlikowska tel. 22 581 92 25
e-mail: agnieszka.swietlikowska@gum.gov.pl
  Beata Warzywoda tel. 22 581 95 60
e-mail: beata.warzywoda@gum.gov.pl
  Elżbieta Dobrzańska tel. 22 581 93 50
e-mail: elzbieta.dobrzanska@gum.gov.pl
  Michał Strzelec tel. 22 581 91 52
e-mail: michal.strzelec@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Fizykochemicznych

Kierownik Pracowni
Elżbieta Lenard


tel.: 22 581 94 10
e-mail: elzbieta.lenard@gum.gov.pl
  Ewa Malejczyk tel.: 22 581 90 10
e-mail: ewa.malejczyk@gum.gov.pl
  Izabela Cękiel tel.: 22 581 91 46
e-mail: izabela.cekiel@gum.gov.pl
  Magdalena Gaborska tel.: 22 581 94 10
e-mail: magdalena.gaborska@gum.gov.pl
  Lidia Małek tel.: 22 581 91 46
e-mail: lidia.malek@gum.gov.pl
  Beata Sokołowska tel.: 22 581 95 01
e-mail: beata.sokolowska@gum.gov.pl
  Piotr Janko tel.: 22 581 92 67;
e-mail: piotr.janko@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Długości


Kierownik Laboratorium
Dariusz Czułek

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl,
length@gum.gov.pl

 
Sekretariat
Katarzyna Jaskłowska

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: katarzyna.jasklowska@gum.gov.pl

Pracownia Długości


Kierownik Pracowni
Robert Szumski

tel.: 22 581 93 32,
e-mail: robert.szumski@gum.gov.pl

 
Arkadiusz Stelmaszczuk

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: arkadiusz.stelmaszczuk@gum.gov.pl

 
Adriana Mazurek

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: adriana.mazurek@gum.gov.pl

 
Michał Kalenik

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: michal.kalenik@gum.gov.pl

  Joanna Przybyłek

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: joanna.przybylek@gum.gov.pl

  Teresa Szenk tel.: 22 581 94 24,
e-mail: teresa.szenk@gum.gov.pl

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych


Kierownik Pracowni
Piotr Sosinowski

tel.: 22 581 95 07,
e-mail: piotr.sosinowski@gum.gov.pl

  Mariusz Wiśniewski tel.: 22 581 95 58,
e-mail: mariusz.wisniewski@gum.gov.pl
 
Adam Wójtowicz

tel.: 22 581 91 48,
e-mail: adam.wojtowicz@gum.gov.pl

 
Łukasz Ślusarski

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: lukasz.slusarski@gum.gov.pl

 
dr inż. Anna Trych-Wildner

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: anna.wildner@gum.gov.pl

  Katarzyna Nicińska tel.: 22 581 94 84,
e-mail: katarzyna.nicinska@gum.gov.pl
  Natalia Wojciechowska tel.: 22 581 94 84
e-mail: natalia.wojciechowska@gum.gov.pl
  Piotr Książak tel.: 22 581 90 57
e-mail: piotr.ksiazak@gum.gov.pl

Pracownia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Kierownik Pracowni
Agnieszka Dmowska

tel. 22 581 90 23,
e-mail: agnieszka.dmowska@gum.gov.pl
 
Joanna Karcz

tel.: 22 581 90 20
e-mail: joanna.karcz@gum.gov.pl

  Mirosław Kuczkowski tel.: 22 581 94 97
e-mail: miroslaw.kuczkowski@gum.gov.pl
  Jacek Ratajczak tel.: 22 581 95 91
e-mail: jacek.ratajczak@gum.gov.pl
  Marta Wierzejska-Adamowicz tel.: 22 581 92 11
e-mail: marta.adamowicz@gum.gov.pl
  Arkadiusz Cybul tel. 22 581 90 30
e-mail: arkadiusz.cybul@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium
Elektryczności i Magnetyzmu


Kierownik
Paweł Zawadzki

 

tel.: 22 581 92 82
e-mail: pawel.zawadzki@gum.gov.pl

 
Anna Janik-Chmielińska
- Sekretariat


 

tel.: 22 581 92 41
e-mail: electricity@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Wielkości Elektrycznych
 

Kierownik Pracowni
Edyta Dudek

tel.: 22 581 94 62
e-mail: edyta.dudek@gum.gov.pl

 

Dorota Domańska-Myśliwiec

tel.: 22 581 93 02
e-mail: dorota.domanska@gum.gov.pl

 
Robert Jasiński

tel.: 22 581 94 60
e-mail.: robert.jasinski@gum.gov.pl

 
Lidia Snopek

tel.: 22 581 95 42
e-mail.: lidia.snopek@gum.gov.pl

Pracownia Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Kierownik Pracowni
Patryk Bruszewski


tel. 22 581 92 42
e-mail: patryk.bruszewski@gum.gov.pl
  Jolanta Jursza tel. 22 581 93 53
e-mail: jolanta.jursza@gum.gov.pl
  Maciej Koszarny tel. 22 581 94 98
e-mail: maciej.koszarny@gum.gov.pl
  Witold Rzodkiewicz tel. 22 581 92 53
e-mail: witold.rzodkiewicz@gum.gov.pl
  Adam Ziółek tel. 22 581 93 53
e-mail: adam.ziolek@gum.gov.pl
 
Maciej Rękawek

tel.: 22 581 92 53,
e-mail: maciej.rekawek@gum.gov.pl

  Mariusz Dawidowski tel.: 22 581 90 64,
e-mail: mariusz.dawidowski@gum.gov.pl

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych

Kierownik Pracowni
Grzegorz Sadkowski


tel. 22 581 91 51
e-mail: grzegorz.sadkowski@gum.gov.pl
  Leszek Kotkiewicz tel. 22 581 93 28
e-mail: leszek.kotkiewicz@gum.gov.pl
  Andrzej Tomaszewski tel. 22 581 93 28
e-mail: andrzej.tomaszewski@gum.gov.pl
  Henryk Wysocki tel. 22 581 95 75
e-mail: henryk.wysocki@gum.gov.pl
  Radosław Mróz tel.: 22 581 93 28,
e-mail: radoslaw.mroz@gum.gov.pl

Pracownia Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego
i Kompatybilności Elektromagnetycznej


Kierownik Pracowni
Łukasz Usydus

tel. 22 581 95 03
e-mail: lukasz.usydus@gum.gov.pl
  Grzegorz Łuka tel. 22 581 94 55
e-mail: grzegorz.luka@gum.gov.pl
  Arkadiusz Podgórni tel. 22 581 94 52
e-mail: arkadiusz.podgorni@gum.gov.pl
  Marcin Wojciechowski tel. 22 581 93 03
e-mail: marcin.wojciechowski@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii


Kierownik Laboratorium
Łukasz Litwiniuk

tel. 22 581 92 95,
e-mail: radiation@gum.gov.pl

 

Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych


Kierownik Pracowni
Jolanta Gębicka

tel.: 22 581 93 11,
e-mail: jolanta.gebicka@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Fotometrycznych
i Radiometrycznych


Kierownik Pracowni
Grzegorz Szajna

tel.: 22 581 94 46,
e-mail: grzegorz.szajna@gum.gov.pl
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy
do spraw Wzorców Barwy


Koordynator
Sylwia Górnik

tel.: 22 581 94 36,
e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Masy


Kierownik Laboratorium
Andrzej Hantz

tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

  Aneta Dudek tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

Pracownia Masy

Kierownik Pracowni
Anna Kania-Markocka


tel. 22 581 93 40
e-mail: anna.kania-markocka@gum.gov.pl
  Monika Sej tel. 22 581 95 81
e-mail: monika.sej@gum.gov.pl
 
Monika Szmigiera

tel. 22 581 94 92
e-mail: monika.szmigiera@gum.gov.pl

 
Piotr Strzałka

tel. 22 581 92 56
e-mail: piotr.strzalka@gum.gov.pl

 
Wiktor Ślusarski

tel. 22 581 93 35
e-mail: wiktor.slusarski@gum.gov.pl

 

Robert Ziółkowski

tel. 22 581 9171
e-mail: robert.ziolkowski@gum.gov.pl

  Magdalena Pachuta tel. 22 581 94 10
e-mail: magdalena.pachuta@gum.gov.pl

Pracownia Siły i Twardości

Kierownik Pracowni
Kamil Cybul


tel. 22 581 91 09
e-mail: kamil.cybul@gum.gov.pl
  dr inż. Janusz Fidelus tel. 22 581 94 26
e-mail: janusz.fidelus@gum.gov.pl
  Tomasz Gala tel. 22 581 92 06
e-mail: tomasz.gala@gum.gov.pl
  Marta Piętaszewska tel. 22 581 91 09
e-mail: marta.pietaszewska@gum.gov.pl
  Piotr Piętaszewski tel. 22 581 91 14
e-mail: piotr.pietaszewski@gum.gov.pl

Pracownia Ciśnienia


Kierownik Pracowni
Adam Brzozowski


e-mail: adam.brzozowski@gum.gov.pl

  dr Krzysztof Łazowski tel. 22 581 92 00
e-mail: krzysztof.lazowski@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium
Promieniowania Jonizującego

Kierownik Laboratorium
dr Adrian Knyziak

tel.: 22 581 93 58

e-mail: adrian.knyziak@gum.gov.pl

radiology@gum.gov.pl


 

Michał Derlaciński

tel. 22 581 95 22
e-mail: michal.derlacinski@gum.gov.pl

 

Samodzielne Laboratorium Przepływów


Kierownik Laboratorium
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06,
e-mail: flow@gum.gov.pl;

adam.urbanowicz@gum.gov.pl
 

Pracownia Przepływu Cieczy i Pomiarów Ciepła


Kierownik Pracowni
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06
e-mail: adam.urbanowicz@gum.gov.pl
 

przepływ cieczy innych niż woda
Stanisław Kowalczyk

tel.: 22 581 93 25
e-mail: stanislaw.kowalczyk@gum.gov.pl

 

przepływ wody
Honorata Czerwińska

tel.: 22 581 94 65
e-mail: honorata.czerwinska@gum.gov.pl

 

pomiary ciepła
Grzegorz Hrycaj

tel.: 22 581 95 79
e-mail: grzegorz.hrycaj@gum.gov.pl

Pracownia Przepływu Gazu


Kierownik Pracowni
Arkadiusz Zadworny

tel.: 22 581 93 19
e-mail: arkadiusz.zadworny@gum.gov.pl

 
Artur Łukasiak

tel.: 22 581 94 47
e-mail: artur.lukasiak@gum.gov.pl

 
Małgorzata Pankowska

tel.: 22 581 92 80
e-mail: malgorzata.pankowska@gum.gov.pl

 
Jakub Wildner

tel.: 22 581 93 22
e-mail: jakub.wildner@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Termometrii


Kierownik Laboratorium
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl

 

  Sekretariat
- Marzena Gawrych
tel.: 22 581 92 01, fax: 22 581 93 95,
e-mail: thermometry@gum.gov.pl

Pracownia Termometrii

Kierownik Pracowni
Marek Kozicki

tel.: 22 581 94 32,
e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl;

 
Barbara Wiśniewska

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Stefan Wiśniewski

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: stefan.wisniewski@gum.gov.pl;

 
Emil Burcon

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: emil.burcon@gum.gov.pl;

 
Katarzyna Kur

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: katarzyna.kur@gum.gov.pl;

  laboratorium tel. 22 581 91 15

Pracownia Wilgotności


Kierownik Pracowni
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl;

 
Iwona Wiśniewska

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: iwona.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Martyna Zagożdżon

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: martyna.zagozdzon@gum.gov.pl;

 
Mariola Krawczyk

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: mariola.krawczyk@gum.gov.pl;

Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu

Kierownik
Michał Mosiądz
tel.: 22 581 93 93,
e-mail: L11@gum.gov.pl

Pracownia Wsparcia Nowych Technologii

Kierownik Pracowni
Dariusz Luśtyk
tel. 22 581 95 40
e-mail: dariusz.lustyk@gum.gov.pl

Pracownia Wsparcia Technologii Cyfrowych

Kierownik Pracowni
Jacek Wójcik
tel. 22 581 91 83
e-mail: jacek.wojcik@gum.gov.pl

Pracownia Wsparcia Rozwoju Metrologii

   

Współpraca naukowo-badawcza

EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii)

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel.: 22 581 92 93

e-mail: emrp.info@gum.gov.pl 

     

Kariera

Praca i staże w GUM

 

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel.: 22 581 93 84
e-mail: kadry@gum.gov.pl

Transfer i popularyzacja wiedzy

Seminaria w GUM, Wydawnictwa GUM
(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

dr Paweł Fotowicz

tel. 22 581 94 37
e-mail: pawel.fotowicz@gum.gov.pl

Szkolenia metrologiczne
(Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz)

 

tel.: 22 581 92 38
e-mail: dwm@gum.gov.pl

Zwiedzanie historycznej kolekcji przyrządów pomiarowych
(Departament Innowacji i Rozwoju)

Kaja Drąg
główny specjalista

tel.: 22 581 90 71
e-mail: zbiory@gum.gov.pl

Redakcja Biuletynu GUM „Metrologia i Probiernictwo”
(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

Adam Żeberkiewicz
– sekretarz redakcji

tel.: 22 581 91 27
e-mail: biuletyn@gum.gov.pl

Biblioteka
(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska
- specjalista

tel.: 22 581 95 31
e-mail: agnieszka.fietkiewicz@gum.gov.pl

Istnieje również możliwość przesłania pytania przez poniższy formularz kontaktowy.

do góry