Kontakt -

Kontakt

Kontakt

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala)
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

skrzynka ePUAP: /a6504faby2/SkrytkaESP

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:45-16:15. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:45-16:15, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

siedziba Głównego Urzędu Miar - zdjęcie frontu budynku - Mapka i instrukcje dojazdu do Głównego Urzędu Miar znajdują się tutaj.

Zakres spraw (odpowiedzialna komórka)

Pracownik do kontaktów

Dane kontaktowe

Recepcja

 

tel.: 22 581 93 99 lub 22 620 02 41

Kancelaria główna

Przyjmowanie korespondencji

 

tel.: 22 581 91 59

e-mail: gum@gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta (POK)

Punkt odbioru przesyłek, przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych

 

tel.: 22 581 94 91

Dostęp do informacji publicznej, petycje

(Departament Innowacji i Rozwoju)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl
dir@gum.gov.pl

Skargi i wnioski

(Biuro Dyrektora Generalnego)

 

 

Tomasz Papis
główny specjalista

tel.: 22 581 90 09
      

e-mail: tomasz.papis@gum.gov.pl
bdg@gum.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z prawem, anonimowe pismo nie będzie rozpatrywane.

Kontakty z mediami

(Departament Innowacji i Rozwoju)


 

e-mail: dir@gum.gov.pl

Patronaty Prezesa GUM

(Departament Innowacji i Rozwoju)

 

tel.: 22 581 93 12

e-mail: patronaty@gum.gov.pl

Informacje na temat zasad udzielania patronatów przez Prezesa GUM.

Koordynator do spraw dostępności

(Biuro Dyrektora Generalnego)

Paulina Zakrzewska

Specjalista

tel.: 22 581 91 25

e-mail: paulina.zakrzewska@gum.gov.pl

Redakcja BIP GUM

(Departament Innowacji i Rozwoju)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

dir@gum.gov.pl

Redakcja strony internetowej GUM

(Departament Innowacji i Rozwoju)

Adam Żeberkiewicz
starszy specjalista

tel.: 22 581 91 27

e-mail: adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl

dir@gum.gov.pl

Metrologia prawna i certyfikacja

Zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego


 

tel.: 22 581 93 93
e-mail: dc@gum.gov.pl
Punkty legalizacyjne, punkty probiercze i upoważnienia do legalizacji Agnieszka Nawotka
specjalista
tel.: 22 581 95 51
e-mail: agnieszka.nawotka@gum.gov.pl

Certyfikaty i egzaminy
– tachografy cyfrowe

Kamila Wardyńska
inspektor

tel.: 22 581 92 34
e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl

Certyfikaty i egzaminy
- tachografy analogowe
Agnieszka Brzostek
specjalista
tel. 22 581 93 90
e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl
Wydawanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- tachografy cyfrowe i analogowe: przeniesienia praw do zezwoleń, wygaszanie decyzji, wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw
Marcin Suliga
specjalista
tel. 22 581 91 45
e-mail: marcin.suliga@gum.gov.pl
Wydawanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- tachografy cyfrowe i analogowe: rozpatrywanie wniosków, aktualizacja wyposażenia warsztatów
Karolina Wawrzkiewicz
ekspert
tel.: 22 581 92 45
e-mail: karolina.wawrzkiewicz@gum.gov.pl

Wpisy danych techników do ewidencji

Agnieszka Brzostek
specjalista

Kamila Wardyńska
inspektor


tel. 22 581 93 90
e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl

tel. 22 581 92 34
e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl
Potwierdzanie danych techników dla podmiotu wydającego karty warsztatowe (PWPW S.A.)

Agnieszka Brzostek
specjalista

Kamila Wardyńska
inspektor

tel. 22 581 93 90
e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl

tel. 22 581 92 34
e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl
Podmioty szkolące techników warsztatów tachografów Marcin Suliga
specjalista
tel. 22 581 91 45
e-mail: marcin.suliga@gum.gov.pl

Towary paczkowane

Andrzej Czechowski
radca

tel.: 22 581 95 04
e-mail: towpacz@gum.gov.pl

Informacje dotyczące wydawania potwierdzeń dla kas rejestrujących

 

tel. 22 581 93 93;
e-mail: dc@gum.gov.pl

Informacje dotyczące:

  • działania Jednostki Notyfikowanej nr 1440,
  • procedur oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie Dyrektyw MID oraz NAWI.

 

 

tel.: 22 581 93 93

e-mail: dc@gum.gov.pl

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy)

Zakład Badań Certyfikacyjnych

Dyrektor Zakładu
Aleksandra Szylberg
tel. 22 581 91 41
e-mail: aleksandra.szylberg@gum.gov.pl

Laboratorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Kierownik Laboratorium
Agnieszka Dmowska

tel. 22 581 90 23,
e-mail: agnieszka.dmowska@gum.gov.pl
 
Joanna Prusińska

tel.: 22 581 90 20
e-mail: joanna.prusinska@gum.gov.pl

  Mariusz Dawidowski tel.: 22 581 94 97
e-mail: mariusz.dawidowski@gum.gov.pl
  Jacek Ratajczak tel.: 22 581 95 91
e-mail: jacek.ratajczak@gum.gov.pl
  Marta Wierzejska-Adamowicz tel.: 22 581 92 11
e-mail: marta.adamowicz@gum.gov.pl
  Arkadiusz Cybul tel. 22 581 90 30
e-mail: arkadiusz.cybul@gum.gov.pl

Laboratorium Badań Oprogramowania


Kierownik Laboratorium
Michał Mosiądz

tel. 22 581 95 97
e-mail: michal.mosiadz@gum.gov.pl

Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska

Dyrektor Zakładu
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora
Magdalena Garnuszek

e-mail: magdalena.garnuszek@gum.gov.pl
 

Sekretariat
- Marzena Gawrych

tel.: 22 581 92 01
e-mail: chemistry@gum.gov.pl

Laboratorium Temperatury

Kierownik Laboratorium
Marek Kozicki

tel.: 22 581 94 32,
e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl;

 
Barbara Wiśniewska

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Stefan Wiśniewski

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: stefan.wisniewski@gum.gov.pl;

 
Emil Burcon

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: emil.burcon@gum.gov.pl;

 
Katarzyna Kur

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: katarzyna.kur@gum.gov.pl;

  laboratorium tel. 22 581 91 15

Laboratorium Wilgotności

 

 

 
Iwona Wiśniewska

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: iwona.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Martyna Zagożdżon

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: martyna.zagozdzon@gum.gov.pl;

 
Mariola Krawczyk

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: mariola.krawczyk@gum.gov.pl;

Laboratorium Analizy Gazów

Kierownik Pracowni
Dariusz Cieciora

tel.: 22 581 94 12
e-mail: dariusz.cieciora@gum.gov.pl;

   

 

  Piotr Kolasiński

tel.: 22 581 90 45
e-mail: piotr.kolasinski@gum.gov.pl

  Anna Lis

tel.: 22 581 90 46
e-mail: anna.lis@gum.gov.pl

  Grzegorz Ochman

tel.: 22 581 94 39
e-mail: grzegorz.ochman@gum.gov.pl

  Przemysław Romanowski

tel.: 22 581 93 60
e-mail: przemyslaw.romanowski@gum.gov.pl

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Kierownik Laboratorium
dr Joanna Dumańska

tel. 22 581 93 95
e-mail: joanna.dumanska@gum.gov.pl

  Monika Pawlina tel. 22 581 92 61
e-mail: monika.pawlina@gum.gov.pl
  Agnieszka Świetlikowska tel. 22 581 92 25
e-mail: agnieszka.swietlikowska@gum.gov.pl
  Beata Warzywoda tel. 22 581 95 60
e-mail: beata.warzywoda@gum.gov.pl
  Elżbieta Dobrzańska tel. 22 581 91 52
e-mail: elzbieta.dobrzanska@gum.gov.pl
  Michał Strzelec tel. 22 581 91 52
e-mail: michal.strzelec@gum.gov.pl
  Anna Bojanowska-Czajka tel. 22 581 91 52
e-mail: anna.bojanowska@gum.gov.pl

Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych

Kierownik Laboratorium
Elżbieta Lenard


tel.: 22 581 94 10
e-mail: elzbieta.lenard@gum.gov.pl
  Ewa Malejczyk tel.: 22 581 90 10
e-mail: ewa.malejczyk@gum.gov.pl
  Izabela Cękiel tel.: 22 581 91 46
e-mail: izabela.cekiel@gum.gov.pl
  Magdalena Pachuta tel.: 22 581 92 30
e-mail: magdalena.pachuta@gum.gov.pl
  Lidia Małek tel.: 22 581 91 08
e-mail: lidia.malek@gum.gov.pl
  Beata Sokołowska tel.: 22 581 95 01
e-mail: beata.sokolowska@gum.gov.pl
  Elżbieta Mendoń tel.: 22 581 95 17
e-mail: elzbieta.mendon@gum.gov.pl
  Piotr Janko tel.: 22 581 92 67;
e-mail: piotr.janko@gum.gov.pl
  Mateusz Mańkowski tel.: 22 581 91 28
e-mail: mateusz.mankowski@gum.gov.pl

Zakład Czasu i Długości


Dyrektor Zakładu
Dariusz Czułek

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl,
length@gum.gov.pl

  Z-ca dyrektora
dr Albin Czubla
tel.: 22 581 91 56,
albin.czubla@gum.gov.pl
  Sekretariat
Katarzyna Jaskłowska
tel.: 22 581 95 43,
e-mail: katarzyna.jasklowska@gum.gov.pl

Laboratorium Czasu i Częstotliwości


 

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: time@gum.gov.pl

Laboratorium Długości


Kierownik Laboratorium
Robert Szumski

tel.: 22 581 93 32,
e-mail: robert.szumski@gum.gov.pl

 
Arkadiusz Stelmaszczuk

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: arkadiusz.stelmaszczuk@gum.gov.pl

 
Adriana Mazurek

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: adriana.mazurek@gum.gov.pl

 
Justyna Niedziela

tel.: 22 581 91 38
e-mail: justyna.niedziela@gum.gov.pl

 
Joanna Przybyłek

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: joanna.przybylek@gum.gov.pl

  Teresa Szenk tel.: 22 581 94 24,
e-mail: teresa.szenk@gum.gov.pl
  Tomasz Lubowicki tel.: 22 581 94 73
e-mail: tomasz.lubowicki@gum.gov.pl

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych


Kierownik Laboratorium
Piotr Sosinowski

tel.: 22 581 95 07,
e-mail: piotr.sosinowski@gum.gov.pl

  Mariusz Wiśniewski tel.: 22 581 95 58,
e-mail: mariusz.wisniewski@gum.gov.pl
 
Adam Wójtowicz

tel.: 22 581 91 48,
e-mail: adam.wojtowicz@gum.gov.pl

 
Łukasz Ślusarski

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: lukasz.slusarski@gum.gov.pl

 
dr inż. Anna Trych-Wildner

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: anna.wildner@gum.gov.pl

  Katarzyna Nicińska tel.: 22 581 94 84,
e-mail: katarzyna.nicinska@gum.gov.pl
  Natalia Wojciechowska tel.: 22 581 94 84
e-mail: natalia.wojciechowska@gum.gov.pl
  Piotr Książak tel.: 22 581 90 57
e-mail: piotr.ksiazak@gum.gov.pl

Laboratorium Twardości


Kierownik Laboratorium
Tomasz Gala

tel. 22 581 92 06
e-mail: tomasz.gala@gum.gov.pl
 
dr inż. Janusz Fidelus

tel. 22 581 94 26                                        
e-mail: janusz.fidelus@gum.gov.pl

  Anna Dunda

tel. 22 581 95 71                                         
e-mail: anna.dunda@gum.gov.pl

  Krzysztof Woźniak tel. 22 581 94 06
e-mail: krzysztof.wozniak.z52@gum.gov.pl

Zakład Elektryczności
i Promieniowania


Dyrektor
Paweł Zawadzki

 

tel.: 22 581 92 82
e-mail: pawel.zawadzki@gum.gov.pl

  Zastępca Dyrektora
Łukasz Litwiniuk
tel. 22 581 92 95,
e-mail: radiation@gum.gov.pl
 
Anna Janik-Chmielińska
- Sekretariat

tel.: 22 581 92 41
e-mail: z4@gum.gov.pl

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych
 

Kierownik Laboratorium
Edyta Dudek

tel.: 22 581 94 62
e-mail: edyta.dudek@gum.gov.pl

 

Dorota Domańska-Myśliwiec

tel.: 22 581 93 02
e-mail: dorota.domanska@gum.gov.pl

 
Robert Jasiński

tel.: 22 581 94 60
e-mail.: robert.jasinski@gum.gov.pl

 
Lidia Snopek

tel.: 22 581 95 42
e-mail.: lidia.snopek@gum.gov.pl

Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Kierownik Laboratorium
Patryk Bruszewski


tel. 22 581 92 42
e-mail: patryk.bruszewski@gum.gov.pl
  Jolanta Jursza tel. 22 581 93 53
e-mail: jolanta.jursza@gum.gov.pl
  Maciej Koszarny tel. 22 581 94 98
e-mail: maciej.koszarny@gum.gov.pl
  Witold Rzodkiewicz tel. 22 581 92 53
e-mail: witold.rzodkiewicz@gum.gov.pl
  Adam Ziółek tel. 22 581 93 53
e-mail: adam.ziolek@gum.gov.pl
 
Maciej Rękawek

tel.: 22 581 92 53,
e-mail: maciej.rekawek@gum.gov.pl

  Mariusz Dawidowski tel.: 22 581 90 64,
e-mail: mariusz.dawidowski@gum.gov.pl

Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych

Kierownik Laboratorium
Grzegorz Sadkowski


tel. 22 581 91 51
e-mail: grzegorz.sadkowski@gum.gov.pl
  Leszek Kotkiewicz tel. 22 581 93 28
e-mail: leszek.kotkiewicz@gum.gov.pl
  Andrzej Tomaszewski tel. 22 581 93 28
e-mail: andrzej.tomaszewski@gum.gov.pl
  Henryk Wysocki tel. 22 581 95 75
e-mail: henryk.wysocki@gum.gov.pl

Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego
i Kompatybilności Elektromagnetycznej


Kierownik Laboratorium
Łukasz Usydus

tel. 22 581 95 03
e-mail: lukasz.usydus@gum.gov.pl
  Grzegorz Łuka tel. 22 581 94 55
e-mail: grzegorz.luka@gum.gov.pl
  Arkadiusz Podgórni tel. 22 581 94 52
e-mail: arkadiusz.podgorni@gum.gov.pl
  Marcin Wojciechowski tel. 22 581 93 03
e-mail: marcin.wojciechowski@gum.gov.pl
  Mateusz Osiński tel. 22 581 91 35,
e-mail: mateusz.osinski@gum.gov.pl

Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych


Kierownik Laboratorium
Jolanta Gębicka

tel.: 22 581 93 11,
e-mail: jolanta.gebicka@gum.gov.pl

Laboratorium Wzorców Fotometrycznych
i Radiometrycznych


Kierownik Laboratorium
Grzegorz Szajna

tel.: 22 581 94 46,
e-mail: grzegorz.szajna@gum.gov.pl
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy
do spraw Wzorców Barwy


Koordynator
Sylwia Górnik

tel.: 22 581 94 36,
e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl

Laboratorium Promieniowania Jonizującego


Kierownik Laboratorium
Magdalena Szymko

tel. 22 581 92 33
magdalena.szymko@gum.gov.pl
radiology@gum.gov.pl

Zakład Mechaniki
i Akustyki


Dyrektor Zakładu
Andrzej Hantz

tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

  Aneta Dudek tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

Laboratorium Masy

Kierownik Laboratorium Anna Kania-Markocka


tel. 22 581 93 40
e-mail: anna.kania-markocka@gum.gov.pl
  Monika Sej tel. 22 581 95 81
e-mail: monika.sej@gum.gov.pl
 
Monika Szmigiera

tel. 22 581 94 92
e-mail: monika.szmigiera@gum.gov.pl

 
Piotr Strzałka

tel. 22 581 92 56
e-mail: piotr.strzalka@gum.gov.pl

 
Wiktor Ślusarski

tel. 22 581 93 35
e-mail: wiktor.slusarski@gum.gov.pl

 

Robert Ziółkowski

tel. 22 581 91 71
e-mail: robert.ziolkowski@gum.gov.pl

  Jarosław Taras tel. 22 581 92 56
e-mail: jaroslaw.taras@gum.gov.pl

Laboratorium Siły i Momentu Siły


Kierownik Laboratorium
Kamil Cybul

tel. 22 581 91 09
e-mail: kamil.cybul@gum.gov.pl
  Marta Piętaszewska tel. 22 581 91 09
e-mail: marta.pietaszewska@gum.gov.pl
  Piotr Piętaszewski tel. 22 581 91 14
e-mail: piotr.pietaszewski@gum.gov.pl

Laboratorium Ciśnienia


Kierownik Laboratorium
Seweryn Maciejewski

tel.: 22 581 91 85
e-mail: seweryn.maciejewski@gum.gov.pl
  dr Krzysztof Łazowski tel. 22 581 92 00
e-mail: krzysztof.lazowski@gum.gov.pl

Laboratorium Przepływów


Kierownik Laboratorium
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06,
e-mail: flow@gum.gov.pl;

adam.urbanowicz@gum.gov.pl
 

Przepływ Cieczy i Pomiary Ciepła

   
 

przepływ cieczy innych niż woda
Stanisław Kowalczyk

tel.: 22 581 93 25
e-mail: stanislaw.kowalczyk@gum.gov.pl

 

przepływ wody
Honorata Czerwińska

tel.: 22 581 94 65
e-mail: honorata.czerwinska@gum.gov.pl

 

pomiary ciepła
Grzegorz Hrycaj

tel.: 22 581 95 79
e-mail: grzegorz.hrycaj@gum.gov.pl

Przepływ Gazu


Arkadiusz Zadworny

tel.: 22 581 93 19
e-mail: arkadiusz.zadworny@gum.gov.pl

 
Artur Łukasiak

tel.: 22 581 94 47
e-mail: artur.lukasiak@gum.gov.pl

 
Małgorzata Pankowska

tel.: 22 581 92 80
e-mail: malgorzata.pankowska@gum.gov.pl

 
Jakub Wildner

tel.: 22 581 93 22
e-mail: jakub.wildner@gum.gov.pl

Laboratorium Akustyki

Kierownik Laboratorium
Aleksandra Młyńska

tel.: 22 581 94 88
e-mail:
acoustics@gum.gov.pl;
aleksandra.mlynska@gum.gov.pl

 

Mirosław Wiater

tel.: 22 581 94 45
e-mail: miroslaw.wiater@gum.gov.pl

 

Jan Landowski

tel.: 22 581 94 02
e-mail: jan.landowski@gum.gov.pl

Laboratorium Drgań Mechanicznych

Kierownik Laboratorium
dr inż. Zbigniew Siejda

tel.: 22 581 92 07 
e-mail: drgania@gum.gov.pl;
zbigniew.siejda@gum.gov.pl

 

Urszula Bembenek

tel.: 22 581 94 15
e-mail: urszula.bembenek@gum.gov.pl

 

Piotr Tworogowski

tel.: 22 581 94 15
e-mail: piotr.tworogowski@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ultradźwięków i Akustyki Podwodnej


dr Katarzyna Falińska

tel.: 22 581 94 51
e-mail: katarzyna.falinska@gum.gov.pl

 
Dominika Cuper-Przybylska

tel.: 518 785 458
e-mail: dominika.cuper@gum.gov.pl

Zakład Technologii Cyfrowych

p.o. dyrektora
Andrzej Kurkiewicz
tel. 22 581 90 02
e-mail: andrzej.kurkiewicz@gum.gov.pl

Laboratorium Informatyki Metrologicznej


Kierownik Laboratorium
Michał Nawotka

tel. 22 581 95 57
e-mail: michal.nawotka@gum.gov.pl

Laboratorium Sztucznej Inteligencji


 
 

Współpraca naukowo-badawcza

EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii)

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel.: 22 581 92 93

e-mail: emrp.info@gum.gov.pl 

     

Kariera

Praca i staże w GUM

 

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel.: 22 581 93 84
e-mail: kadry@gum.gov.pl

Transfer i popularyzacja wiedzy

Seminaria w GUM, Wydawnictwa GUM
(Departament Współpracy Międzynarodowej
i Analiz)

dr Paweł Fotowicz

tel. 22 581 94 37
e-mail: pawel.fotowicz@gum.gov.pl

Szkolenia metrologiczne
(Departament Nadzoru i Kontroli)

 

tel.: 22 581 94 14
e-mail: dnk@gum.gov.pl

Zwiedzanie historycznej kolekcji przyrządów pomiarowych
(Departament Innowacji i Rozwoju)

 

Kaja Drąg
główny specjalista

tel.: 22 581 90 71
e-mail: zbiory@gum.gov.pl

Biblioteka
(Departament Innowacji i Rozwoju)

 

Agata Kerner
Naczelnik Wydziału

tel.: 22 581 93 47
e-mail: agata.kerner@gum.gov.pl

dir@gum.gov.pl

Istnieje również możliwość przesłania pytania przez poniższy formularz kontaktowy.

do góry