Komitety Techniczne

Komitety techniczne

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na mocy Decyzji Prezesa GUM są powoływane Komitety Techniczne opiniujące działalność Samodzielnych Laboratoriów GUM. W skład Komitetów wchodzą niezależni eksperci krajowi i międzynarodowi. Opinie eksperckie pozwolą na doskonalenie działań realizowanych w laboratoriach pomiarowych GUM.

Komitety Techniczne prowadzą ocenę Laboratoriów GUM w aspektach związanych z:

  1. zgodnością działań ze strategicznym planem działania GUM,
  2. organizacją i jakością pracy Laboratorium,
  3. jakością zarządzania Laboratorium,
  4. udziałem Laboratorium w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych w określonej dziedzinie metrologii oraz we wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu.

Komitety Techniczne rekomendują również Prezesowi GUM propozycje działań służących rozwojowi i efektywności działalności laboratoriów pomiarowych GUM.

Więcej informacji na temat pracy Komitetów Technicznych opiniujących działalność poszczególnych laboratoriów Głównego Urzędu Miar znajduje się niżej.

KT opiniujący działalność Samodzielnego Laboratorium Długości

KT opiniujący działalność Samodzielnego Laboratorium Chemii

KT opiniujący działalność Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań

KT opiniujący działalność Samodzielnego Laboratorium Masy

KT opiniujący działalność Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

KT do spraw przepływów

KT do spraw promieniowania jonizującego

Ponadto powołane zostały również następujące Komitety Techniczne:

Grupa ludzi - członków Komitetu Technicznego oraz pracownicy Laboratorium Długości GUM pozują do wspólnego zdjęcia. W środku stoi Prezes GUM

do góry