Klauzule RODO

Ochrona danych osobowych

Autor : Anna Krysiak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Miar jest Anna Krysiak. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@gum.gov.pl.

Klauzula Informacyjna

Klauzule informacyjne RODO

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją;
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej;
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków;
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy;
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, w związku z zawartą umową;
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko pracy;
  8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem stażu, praktyki lub wykonywania świadczeń wolontarystycznych;
  9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego;
  10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach z zakresu tachografów, upoważnień do legalizacji oraz punktów legalizacyjnych.

 

do góry