Administracja miar -

Administracja miar

Administracja miar

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Struktura administracji miar w Polsce składa się z:

  • Głównego Urzędu Miar, z siedzibą w Warszawie,
  • 10 okręgowych urzędów miar z siedzibami w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku i Szczecinie.

Działalność okręgowych urzędów miar obejmuje między innymi:

  • wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
  • udział w wykonywanych przez GUM badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
  • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy O towarach paczkowanych oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.
do góry