100-lecie

Obchody 100-lecia Głównego Urzędu Miar

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Już od 100 lat GUM oraz terenowe urzędy miar dbają o to, aby wiele pomiarów, z jakimi stykamy się w życiu codziennym, było dokonywanych w sposób prawidłowy.


Plakat rocznicowy wykonany przez prof. R.Szaybo

Polska administracja miar to z jednej strony tradycja rzetelnych pomiarów i profesjonalnie przeprowadzonych badań, a z drugiej nowoczesne spojrzenie na metrologię. Od zawsze niezmienna pozostaje dbałość o precyzję pomiaru i nadzór nad stosowaniem przyrządów pomiarowych we wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych.

Główny Urząd Miar posiada piękne tradycje, a dziś staje się liderem i pionierem postępu technologicznego oraz wsparcia przemysłu. Jest instytucją nowoczesną i stale rozwijającą się. Posiada też bogatą historię i udokumentowane osiągnięcia. Dlatego, w 100 lat od powołania do życia Głównego Urzędu Miar chcielibyśmy o tym wszystkim przypomnieć, przy okazji też uświadomić znaczną część społeczeństwa o istnieniu w Polsce instytucji tak ważnej dla społecznego i konsumenckiego interesu.

GUM został utworzony 1 kwietnia 1919 r. na podstawie Dekretu o miarach, wydanego przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstały urząd podjął dzieło ujednolicenia miar w odradzającym się kraju. Już w 1922 r. uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie. W 1925 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej. Z biegiem lat Główny Urząd Miar poddawany był licznym zmianom - zarówno kompetencyjnym, jak i strukturalnym. Jego losy ściśle związane były z historią naszego kraju. Dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i poświęceniu pokoleń jego pracowników udało się stworzyć sprawną i nowoczesną instytucję, pracującą dla dobra wspólnego wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Urząd Miar pragnie, aby setna rocznica utworzenia administracji miar w Polsce została uczczona szczególnie godnie.

Z ogromną satysfakcją przypominamy, że wydarzenia wchodzące w skład obchodów zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Ponadto Główny Urząd Miar dołączył do instytucji, które uczestniczą w akcji „Niepodległej”, a więc informują za pomocą strony Niepodległa.gov.pl o organizowanych przez siebie wydarzeniach. Znajduje się tam „Kalendarz oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.” Tym samym obchody 100-lecia GUM zostały wpisane w ogólnonarodowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oficjalny początek obchodom dały uroczystości zorganizowane 18 maja 2018 r., niemal w przeddzień Światowego Dnia Metrologii. Tego dnia odbyło się odsłonięcie popiersia dr. h. c. inż. Zdzisława Erazma Rauszera, pierwszego dyrektora Urzędu (1919-1949) oraz twórcy struktur administracji miar w odrodzonej Polsce. W obchody 100-lecia wpisaliśmy również odsłonięcie na terenie urzędu tablicy upamiętniającej pracowników polskiej administracji miar, którzy ponieśli śmierć w czasie lI wojny światowej z rąk okupanta sowieckiego i hitlerowskiego, w większości przypadków podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Główne uroczystości obchodów 100-lecia odbędą się 1 kwietnia 2019 r., w rocznicę powołania Zdzisława Erazma Rauszera na dyrektora Głównego Urzędu Miar. Przewidujemy udział gości z zagranicy – m.in. wybitnych naukowców świata z dziedziny fizyki i chemii. W trakcie uroczystości planujemy też przeprowadzić pokazy najnowszych technologii. Z okazji 100-lecia Główny Urząd Miar planuje wydanie publikacji okolicznościowych - specjalnego numeru biuletynu historycznego oraz monografii autorstwa doktora Andrzeja Barańskiego, poświęconej historii GUM i administracji miar.

Logotypy na 100-lecie

HARMONOGRAM WYDARZEŃ 100-LECIA

 

Wydarzenie

Data

Miejsce

Dodatkowe informacje

Inauguracja obchodów 100-lecia - Światowy Dzień Metrologii

18.05.2018

Główny Urząd Miar

Odsłonięcie popiersia Zdzisława Rauszera, pierwszego dyrektora GUM

Noc Muzeów w GUM

19.05.2018

Główny Urząd Miar

 

PPM’2018 – konferencja metrologiczna

3-6.06.2018

Szczyrk

 

Dzień Dziecka w ogrodach KPRM

3.06.2018

Warszawa

 

Piknik Naukowy Polskiego Radia*

9.06.2018

Warszawa, Stadion PGE Narodowy

 

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2018 10-12.09.2018 Szczecin / Kopenhaga  
Setna rocznica powołania Głównego Urzędu Miar 08.02.2019 Kopalnia Soli w Wieliczce  
Obchody regionalne
100-lecia administracji miar - Wrocław
22.02.2019 Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu  
Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB 13-15.03.2019 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Stoisko targowe GUM
"Polska metrologia"

Główna uroczystość obchodów

1.04.2019

Warszawa, GUM i Sala pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 
Obchody regionalne 100-lecia administracji miar - Szczecin 12.04.2019 Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie  
Obchody regionalne 100-lecia administracji miar - Bydgoszcz 26.04.2019 Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy  
Obchody regionalne 100-lecia administracji miar - Poznań 10.05.2019 Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu  
Piknik Naukowy Polskiego Radia 2019 11.05.2019 Stadion PGE Narodowy w Warszawie  
Piknik metrologów 18.05.2019 Główny Urząd Miar Piknik dla pracowników GUM, administracji miar i administracji probierczej

Światowy Dzień Metrologii 2019
- zakończenie obchodów 100-lecia

20.05.2019

Główny Urząd Miar

 

Obchody regionalne
100-lecia administracji miar - Gdańsk

24.05.2019

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

 

Obchody regionalne
100-lecia administracji miar - Katowice
31.05.2019 Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  
Obchody regionalne
100-lecia administracji miar
- Łódź
7.06.2019 Okręgowy Urząd Miar w Łodzi  
Obchody regionalne
100-lecia administracji miar
- Białystok i Warszawa
14.06.2019 Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku  
 

* kolor niebieski - wydarzenie zakończone

do góry