Samodzielne Laboratorium Termometrii - Laboratorium -

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Termometrii

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Termometrii prowadzi prace w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy/szronu oraz wilgotności względnej.

Nasze zadania

  • budowa i utrzymywanie państwowego wzorca jednostki miary temperatury i wzorców odniesienia temperatury, temperatury punktu rosy/szronu i wilgotności względnej;
  • prowadzenie prac związanych z budową, utrzymywaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych, związanych z pomiarami temperatury i wilgotności;
  • inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w pomiarach temperatury i wilgotności;
  • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń z zakresu temperatury i wilgotności;
  • opracowywanie przewodników, zaleceń, procedur technicznych i innych dokumentów systemu zarządzania w zakresie działalności poszczególnych Pracowni;
  • opiniowanie projektów norm, zaleceń, aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu działalności Laboratorium;
  • organizowanie i udział w porównaniach międzylaboratoryjnych krajowych i zagranicznych;
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym udział w pracach komitetów, organów i grup roboczych EURAMET, OIML.

Wykaz aktualnej oferty porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie termometrii znajdą Państwo tutaj.

Pracownie

Pracownia Temperatury

Pracownia Wilgotności

Kontakt z Laboratorium

do góry