Pracownia Pomiarów Przepływu Gazu - Pracownie -

Pracownie

Pracownia Pomiarów Przepływu Gazu

Autor : Arkadiusz Zadworny
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główne zadania

  • utrzymywanie wzorców odniesienia jednostki objętości przepływu i strumienia objętości gazu,
  • zapewnienie powiązania ww. wzorca z wzorcami innych państw i z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
  • zapewnienie spójności pomiarowej i przekazywanie jednostki miary objętości i strumienia gazu,
  • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania Pracowni.

Wykaz usług

  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru objętości przepływu i strumienia objętości gazu (gazomierzy i przepływomierzy do gazów),
  • wzorcowanie kontrolnych zbiorników dzwonowych,
  • wykonywanie ekspertyz stanowisk pomiarowych do badania: gazomierzy, przeliczników do gazomierzy.

Stanowiska pomiarowe w Pracowni

Kontakt do Pracowni

do góry