Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego - Laboratorium -

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Autor : Adrian Knyziak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Laboratorium promieniowania jonizującego, w ciemnym pomieszczeniu widać trochę zielonego światła od stanowiska pomiarowego.

Zadania

Symbol promieniowania w kolorze granatowym. Symbolem tym oznacza się miejsce, w którym istnieje promieniowanie.

1. Utrzymanie i doskonalenie wzorców pierwotnych kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych:

 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Raport BIPM 96/2),
 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60 (Raport BIPM 97/2),
 • EURAMET 813 – Porównanie kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w wodzie dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 w radioterapii.
 • BIPM Paryż 2010 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Metrologia 2011 49 Tech. Supp.06002 i Metrologia 2013 50 Tech. Suppl. 06003),

2. Przekazywanie jednostki kermy z zachowaniem spójności pomiarowej:

 • wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej z komorami jonizacyjnymi,
 • wzorcowanie ław pomiarowych,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania rentgenowskiego i gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

3. Utrzymanie i doskonalenie wzorców odniesienia GUM dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma. Udział w porównaniach międzynarodowych:

CMP-POL/2013/02 – Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii (dawka pochłonięta w wodzie) dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).

4. Przekazywanie jednostki dawki pochłoniętej w wodzie z zachowaniem spójności pomiarowej: 

 • wzorcowanie dawkomierzy terapeutycznych z komorami jonizacyjnymi,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

5. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

6. Organizowanie i udział w krajowych porównaniach.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt z laboratorium

 

Publikacje

Miniatura okładki Biuletynu GUM nr 4-5 z 2014 roku A. B. Knyziak, Metody pomiaru małych ładunków i prądów jonizacyjnych w ochronie radiologicznej i radioterapii, Biuletyn GUM nr 1-2 (4-5) 2014
Miniatura okładki Biuletynu nr 4 z 2015 r. W. Rzodkiewicz, Bezpośredni pomiar energii szansą na poprawę skuteczności radioterapii – wzorce dawki pochłoniętej w wodzie, Biuletyn GUM nr 4 (11) 2015
Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Pomiar i wytwarzanie małych prądów stałych na poziomie pA (>10-12A) i fA (>10-15A) z niepewnością rozszerzoną (k=2) poniżej 0,01%: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: Measurement methods of ionization current and electric charges in radiation dosimetryNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016.

Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Projekt i budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie nowych metod pomiaru objętości aerozoli z wykorzystaniem metod rentgenowskich: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: New X-ray testing methods of aerosol products for industrial radiographyNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016

Measurement - okladka czasopisma w kolorze fioletowym.

Projekt i budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu w polach promieniowania gamma nuklidów 137Cs i 60Co. M. M. Szymko, L. Michalik, A. B. Knyziak, A. W. Wójtowicz: Development and characterization of air kerma cavity standardMeasurement, Volume 136, March 2019, Pages 647-657.

do góry