Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Autor : Adrian Knyziak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium promieniowania jonizującego Głównego Urzędu Miar

Zadania

Laboratorium promieniowania jonizującego

1. Utrzymanie i doskonalenie wzorców pierwotnych kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych:

 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Raport BIPM 96/2),
 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60 (Raport BIPM 97/2),
 • EURAMET 813 – Porównanie kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w wodzie dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 w radioterapii.
 • BIPM Paryż 2010 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Metrologia 2011 49 Tech. Supp.06002 i Metrologia 2013 50 Tech. Suppl. 06003),

2. Przekazywanie jednostki kermy z zachowaniem spójności pomiarowej:

 • wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej z komorami jonizacyjnymi,
 • wzorcowanie ław pomiarowych,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania rentgenowskiego i gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

3. Utrzymanie i doskonalenie wzorców odniesienia GUM dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma. Udział w porównaniach międzynarodowych:

CMP-POL/2013/02 – Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii (dawka pochłonięta w wodzie) dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).

4. Przekazywanie jednostki dawki pochłoniętej w wodzie z zachowaniem spójności pomiarowej: 

 • wzorcowanie dawkomierzy terapeutycznych z komorami jonizacyjnymi,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

5. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

6. Organizowanie i udział w krajowych porównaniach.

Stanowiska pomiarowe

 

Publikacje

Nuclear Instruments & Methods in physics research okladka

Pomiar i wytwarzanie małych prądów stałych na poziomie pA (>10-12A) i fA (>10-15A) z niepewnością rozszerzoną (k=2) poniżej 0,01%: A. B.  Knyziak, W. Rzodkiewicz: Measurement methods of ionization current and electric charges in radiation dosimetryNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016.

Nuclear Instruments & Methods in physics research okladka

Projekt i budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie nowych metod pomiaru objętości aerozoli z wykorzystaniem metod rentgenowskich: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: New X-ray testing methods of aerosol products for industrial radiographyNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016

Measurement - okladka czasopisma

Projekt i budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu w polach promieniowania gamma nuklidów 137Cs i 60Co. M. M. Szymko, L. Michalik, A. B. Knyziak, A. W. Wójtowicz: Development and characterization of air kerma cavity standardMeasurement, Volume 136, March 2019, Pages 647-657.

 

 

Kontakt z laboratorium

do góry