Samodzielne Laboratorium Masy - Laboratorium -

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Masy

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Masy realizuje zadania, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do jednostki miary masy. Laboratorium utrzymuje państwowy wzorzec jednostki miary masy, prototyp kilograma nr 51 spójny z międzynarodowym wzorcem masy, należącym do BIPM.

Laboratorium realizuje zadania związane z pomiarami: masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, ciśnienia, siły, twardości, gęstości ciał stałych i cieczy, napięcia powierzchniowego cieczy, lepkości cieczy, objętości statycznej i stężenia masowego etanolu. Świadczy usługi w zakresie wzorcowania, m.in. wzorców masy klas dokładności E1, E2, F1, F2, i M1, oraz obciążników, gęstościomierzy zbożowych, wag nieautomatycznych, automatycznych, ciśnieniomierzy (wzorców ciśnienia), twardościomierzy i wzorców twardości Rockwella, Brinella, Vickersa i Knoopa oraz twardościomierzy (do gumy i tworzyw sztucznych) Shore’a, siłomierzy i maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych, momentomierzy, kluczy dynamometrycznych, gęstościomierzy oscylacyjnych, areometrów, piknometrów, wag hydrostatycznych, wiskozymetrów, kubków wypływowych, kolb szklanych i metalowych, pipet laboratoryjnych, biuret, cylindrów i analizatorów wydechu. W Laboratorium są wytwarzane, certyfikowane i wzorcowane następujące ciekłe materiały odniesienia: gęstości, napięcia powierzchniowego i lepkości.

Ponadto Laboratorium realizuje zadania Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań, związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID w procesie ich legalizacji pierwotnej i ponownej.

Zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla ww. pomiarów;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie wzorców i przyrządów pomiarowych;
  • prowadzenie badań legalizacyjnych wag nieautomatycznych i automatycznych w ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości masy, ciśnienia, siły, twardości, gęstości, lepkości i objętości statycznej, wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu kompetencji laboratorium, w tym prowadzenie szkoleń m.in. dla terenowej służby miar;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii masy.

Pracownie

Kontakt do Laboratorium


Publikacje

Przewodnik GUM - dziedzina: MASA i wielkości pochodne
"Krajowe porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)
"Wodne roztwory wzorcowe etanolu do wzorcowania analizatorów wydechu sporządzane metodą wagową" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)
Biuletyn Metrologia i probiernictwo 2/2019 nr 23

Budowa układu konfekcjonowania certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci wodnych roztworów etanolu do opakowań jednostkowych Piotr Janko

do góry